Новини

Общинският съвет Сливен на свое заседание днес избра четирима заместник-председатели.

За Борислав Стефанов Павлов – ПП „БСП” гласуваха 25 общински съветници, двама се въздържаха. Димитър Петров Сяров от КП „Синята коалиция” беше подкрепен от 23-ма съветници. Иван Петков Иванов от ПП "Атака" беше избран с гласовете на 24 души, за Радостин Димитров Русев от КП „Съюз за Сливен” гласуваха 23 съветници.

Това е третото заседание на новоизбрания Общински съвет в Сливен.

На предишната сесия за председател бе избрана Соня Тенева Келеведжиева от ПП „БСП”.

Дневният ред на сесията днес предвижда 21 въпроса за разглеждане, към него бяха гласувани и три допълнителни точки. Сред тях са - одобряване на план-сметката за поддържането на чистотата за 2012 година, изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги на община Сливен, изменението на бюджета за 2011 година, одобряване на общата численост и структура на общинската администрация и др.

Радостин Русев предложи към Общинския съвет да бъде създадена временна комисия за разглеждане на всички договори по капиталовата програма.

Заседанието продължава.


Снимки: