Новини

Проблемите, обсъждани в приемния ден касаеха управление и разпореждане с общинска собственост, финансиране на културни институти, създаване на младежко радио-предаване и съвместната работа на Сливенската митрополия с Общинския съвет Сливен.

Граждани я поздравиха по повод избирането й за председател на Общинския съвет.


Снимки: