Новини

На 27.01.2012г. г-жа Соня Келеведжиева даде първата си пресконференция и старт на сайта на Общински съвет Сливен. На срещата присъстваха кметът на община Сливен Кольо Милев, зам.председателите Радостин Русев, Димитър Сяров и Иван Иванов.

Основната задача на сайта е да осъществява връзка между общинските съветници и гражданите на община Сливен, да осигурява публичност и прозрачност в работата на Общинския съвет.

В него ще бъдат качени всички решение на общинските съвети в Сливен през годините, както и много документи, касаещи информираността на гражданите за случващото се в местната власт. Ще бъде създадена възможност за директна връзка на гражданите с общинските съветници и електронно подаване на въпроси, предложения и жалби. Обмисля се възможност за директно излъчване на заседанията на постоянните комисии и пленарните заседания на местния парламент, с цел гражданите да бъдат коректив при управлението.

Зам. председателят на Общинския съвет Димитър Сяров (Синята коалиция) подчерта, че осигуряването на прозрачност и осветляването на всички факти около закононарушенията, извършвани в предишния мандат, ще оправдаят очакванията на сливенското гражданство и ще бъдат своеобразна гаранция, че подобни гешефти с интересите на Сливен няма да се повтарят.

Кметът на Сливен пожела успех на сайта и работата на Общинския съвет.

Медиите поставиха въпроси, свързани с достъпа до документите, подготвяни от Общинския съвет и възможността да наблюдават работата на постоянните комисии.

Соня Келеведжиева коментира въпросите, поставени от журналистите. Подчерта, че заседанията на постоянните комисии са публични, като се позова на чл.25, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Помолена за кратък коментар по повод последната сесия на Общинския съвет, Соня Келеведжиева подчерта, че е „нормално да има сътресения в работата на местния парламент, тъй като това е орган с политическо представителство. Нормално е да има конфликтни ситуации, когато се отнася за град Сливен, с толкова много тежки и нерешени проблеми, но съм дълбоко убедена, че Общинският съвет ще работи качествено през този мандат”.

„Нашата единствена цел е да работим открито и честно за доброто на Сливен и нашите съграждани”, каза Соня Келеведжиева.

Адресът на новия сайт е: http://obs.sliven.bg


Снимки: