Новини

Днес, осми декември 2011 година г-жа Соня Келеведжиева – се срещна с Михаела Ангелова – председател на Ученическия борд на ГПЗЕ „Захари Стоянов”.

Михаела Жекова поднесе поздрави на Председателя на Общинския съвет от името на учениците от Сливенската езикова гимназия и лично от свое име. Изрази искреното си съжаление, че възпитаниците на ГПЗЕ „З. Стоянов” губят един от добрите си учители, но и гордостта им от факта, че техен преподавател ще председателства Общински съвет Сливен.

Михаела Ангелова изрази вярата си, че г-жа Келеведжиева ще работи със същото вдъхновение на новото поприще, както и като учител.

Същия ден на Соня Келеведжиева гостуваха представители на випуска й, които я поздравиха за избора й на Председател на Общинския съвет.


Снимки: