Новини

В приемния си ден /2 февруари 2012/ г-жа Соня Келеведжиева се запозна с проблемите на посетилите я граждани. Обсъдените въпроси са свързани с молби за освобождаване от данък смет във вилна зона; отпускане на финансови средства на социално слаби, на организации за дейността им; необходимост от помещения на фондации за осъществяване на проекти; лимити за ток и вода на клубове; проблеми за отдаване под наем; транспортната схема на града, касаеща квартали и улици; проблеми на Автогара- Сливен и др.

Председателят на Общинския съвет се ангажира да проучи проблемите, да съгласува решаването им с общинска администрация и постоянните комисии към Общински съвет и да даде отговор в определен срок.


Снимки: