Новини

На 07.02.2012 год. от 11,00 часа работна среща с делегация от Общински съвет гр. Кут- Република Ирак.

На 07.02.2012 год. и на 08.02.2012 год. заседания на Постоянните комисии към Общински съвет за разглеждане отчета за изпълнение на бюджета на Община Сливен за 2011 год. и проекта за бюджет 2012 година.

На 09.02.2012 год. заседание на Председателския съвет, във връзка с предстоящото заседание на Общински съвет Сливен.


Снимки: