Новини

В приемния ден на г-жа Соня Келеведжиева 9 /февруари/ проблемите на гражданите бяха свързани със състоянието на едно от общинските жилища; разговор за отдаване под наем на помещение общинска собственост; предложение за създаване на Консорциум в югоизточен планов регион за сътрудничество с бесарабско-таврийските българи на територията на Република Молдова и Република Украйна; граждани със здравословни, финансови и други лични проблеми.

Част от проблемите бяха разрешени в момента. За останалите г-жа Келеведжиева пое ангажимент да търси решение на един по-късен етап.