Новини

Днес се проведе отчетно-изборна конференция на Регионалния синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”. В него са създадени 36 синдикални организации с 485 членове. Председател на Регионалния синдикат „Образование” Сливен е г-жа Надежда Тодорова.

Гости на конференцията бяха г-н Юлиян Петров – председател на Синдикат Образование към КТ „Подкрепа”, г-н Георги Шошев – зам. председател на синдикат „Образование”. Присъстваха членове на организацията от общините Твърдица, Нова Загора, Котел и Сливен.

Г-жа Соня Келеведжиева – председател на Общинския съвет поздрави участниците в конференцията.

ДО

РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАТ

„ОБРАЗОВАНИЕ”

КЪМ

КТ „ПОДКРЕПА”

В зората на демократичните промени в България, Регионален синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", се роди, израсна, изгради се и се превърна в една от най – добрите, в една от водещите структури на КТ „Подкрепа”.

Във вашите редици, убедена съм, членуват много стойностни и борбени хора, които със своя дух, интелект, висок морал и непримиримост към социалните, към обществените недъзи правят възможното Синдикатът да укрепва и да се развива. Вие устояхте, колеги, на предизвикателствата на времето ни, бурно, динамично развиващо се, но и съхранявате своите демократични принципи, следвайки утвърдените вече традиции на синдикализма; градите всеки ден своята синдикална визия, успоредена с приоритетите на синдикализма в европейски мащаб.Поздравявам Ви за това.

Вярвам, че ще бъдем добри партньори, защото имаме една цел- добруване на българското общество, българското училище и българския учител, защото всички заставаме зад принципите на Европейската конфедерация на профсъюзите:

- за постигане на устойчиви и стабилни темпове на развитие на икономика, основана на достиженията на науката - Икономика на знанието ;

- Утвърждаване на демократичните принципи за достойно заплащане и осигуряване на положения труд и непрекъснато подобряване на условията на труд и живот на работещите.

- Създаване на общество, основано на принципите на уважението към човешкия живот, личната свобода на индивида, справедливостта и солидарността.

Уважаеми колеги, като пожелавам ползотворна работа на конференцията, искам да Ви поздравя за Новата 2012 г. Нека Ви донесе здраве и благоденствие, успехи в професионалната и синдикалната дейност, за да го има Сливен, за да просперира България.

Пожелавам успех на отчетно-изборната конференция!

СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН


Снимки: