Новини

По повод материал на Сливен пресс /http://slivenpress.bg/component/content/article/466-ОТВОРЕНО-ПИСМО-НА-ГРАЖДАНИН-ЗА-ПРОБЛЕМИТЕ-НА-СЛИВЕН/ , информираме нашите читатели, че в канцеларията на ОбС на 08.02.2012 година е входирано писмо на инж. Желязков със същия текст. Писмото на инж. Желязков е разгледано от Председателя на Общински съвет- Сливен и насочено както към Комисията по инвестиционна политика и устройство на територията, така и към всичките му постоянни комисии за разглеждане.

След приключване работата на постоянните комисии, ще информираме г-н Желязков и обществеността за становищата на комисиите и техните решения.