Новини

ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА

ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Днес 15.02.2012 година ПК по образование, наука, култура и вероизповедания проведе изнесено заседание в НЧ „Зора - 1860”.

В работата на комисията взеха участие г-жа Соня Келеведжиева – председател на ОбС, г-жа Галя Георгиева – секретар на НЧ „Зора – 1860” и г-жа Главчовска – директор на библиотека „Зора”.

Членовете на комисията бяха запознати с богатата история на читалището и библиотеката към него. Фонда на библиотека „Зора” е от сто и двадесет хиляди тома. В него са съхранени много старопечатни книги, които са излагани в Париж и Националната библиотека.

Г-жа Георгиева и г-жа Главчовска споделиха и проблемите на читалището. Един от тях е необходимостта от спешен ремонт на покривното покритие на сградата, където е разположена библиотека „Зора”. От около година хидроизолацията на покрива пропуска вода в книгохранилище №3, където е съхранен фонда „Редки и ценни екземпляри”. Ценните екземпляри са застрашени от унищожаване. Това са уникални издания, които трябва да бъдат спасени.

Сумата, която е необходима да се извърши наложащия ремонт не може да бъде осигурена от читалищното ръководство.

Комисията разгледа и другите материали от дневния ред на заседанието си.


Снимки: