Новини

Днес 16.02.2012 год. се проведе първата среща на Председателите на Общински съвети от Сливенска област.

Домакин на срещата бе г-жа Соня Келеведжиева- председател на ОбС- Сливен. Присъстваха г-жа Христина Чолакова – председател на ОбС град Котел, г-жа Мариана Николова – председател на ОбС град Нова Загора и г-н Иван Петров – председател на ОбС – град Твърдица.

Срещата премина в конструктивен дух. Споделени бяха проблеми в организацията на работата на Общинските съвети, техните постоянни комисии и взаимодействието им с общинските администрации, както и положителния опит за тяхното разрешаване.

Дискутирани бяха проблеми, свързани с НСОРБ(Национално сдружение на Общините в България) и предстоящото ХХIV Общо събрание в София.

Председателите на общински съвети решиха срещите между тях да станат регулярни с цел сътрудничество по актуално- значими проблеми на ОбС в региона и своевременното им решаване.


Снимки: