Новини

Днес, 21.02.2012 год., Постоянната комисия по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи проведе редовното си заседание, съвместно с ресорния заместник кмет Румен Стоилов.

На заседанието бе дадена информация за посещението на работната група от община Сливен в Кувейт. Бяха обсъдени проведените срещи на представителите на администрацията с бизнеса, както и възможностите за последващо сътрудничество, най-вече в сферите на селското стопанство, строителството и туризма.

Обсъдена бе и идеята за изготвяне на Програма за работата на побратимените с град Сливен градове.


Снимки: