Новини

На 22.02.2012 год. от 11 часа в зала 119 на Община Сливен ще се проведе пресконференция на Временната комисия по Реш. № 29/23.12.2011 г. на Общински съвет Сливен за проверка изпълнението на капиталовите програми, договорната дисциплина и разпоредителните сделки с общинска собственост.