Новини

На заседанието си на 21. 02.2012 год. ПК по инвестиционна политика и устройство на територията, съвместно с ПК по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство и Комисията по безопасност на движението, разгледа регулирането на движението на кръстовище „Градински мост”. Обсъдена бе транспортната схема на Сливен.

Общинските съветници от ПК разискваха въпроса възможно ли е в настоящия момент с хоризонтална и вертикална маркировка да се регулират двете кръстовища на принципа на кръгово движение. Направено бе предложение да се отвори за двупосочно движение целият булевард „Цар Симеон”.

Комисиите, за да не се нарушават разпоредбите на Закона за безопасност на движението, се обединиха около решението да се изготви план за реорганизация на движението по бул.”Цар Симеон” в участъка между „Илинденско въстание” и бул.”Братя Миладинови”. Целта е движението да стане двупосочно, като се синхронизират съществуващите светофарни уредби.