Новини

На 22.02.2012год. бе открит дентален кабинет в Осмо основно училище „Юри Гагарин” гр. Сливен.

През 2011год. с решение на Общинския съвет бе обявен конкурс за отдавне под наем на дентален кабинет, находящ се в сградата на Осмо основно училище.След спечелване на конкурса „Дентален център 1-Сливен”ЕООД със собствени средства възстанови и обзаведе със съвременно обзавеждане кабинета. В него от специалистите на общинското дружество ще се извършват профилактични прегледи и обучение на децата, а при нужда лечение на зъбите им.


Снимки: