Новини

На 29 февруари и 1 март 2012 год. г-жа Келеведжиева ще вземе участие в заседание на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

Общото събрание ще приеме Програма за дейността на НСОРБ за 2012 год. В дневния ред са включени и избор на Управителен и Контролен съвет на сдружението, както и избор на председател на Управителния съвет и на председател на Контролния съвет. Ще се приема Отчет за изпълнение на бюджета на НСОБР за 2011 год. и проектобюджет за 2012 година.


Снимки: