Новини

Днес тече конкурсът за избор на Управител на „Общински пазари”. Комисията по избора, след приключване на конкурса, ще даде пресконференция за протеклото заседание, изслушването на кандидатите и взетите решения.

Пресконференцията ще се състои в зала 101 на ОбС от 14,00 часа


Снимки: