Новини

Днес, 06.03.2012 год., се проведе работна среща между ПК по нормативна уредба, законосъобразност актовете на ОбС, граждански права и контрол на изпълнение решенията на ОбС” и консултантска фирма "Фожст ин"ЕООД. В нея взеха участие г-жа С. Келеведжиева - председател на ОбС, инж. К. Милев – кмет на община Сливен, Румен Стоилов - зам. кмет на община Сливен и юристите на община Сливен по проблеми, свързани със създаването и функционирането на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси”.


Снимки: