Новини

Господин Евгени Кирилов член на Европейския парламент, чрез своя сътрудник господин Деян Дечев, предостави писмо от министър Томислав Дончев, относно отговор на въпроси, свързани с европейски проекти, изпълнявани от Община Сливен.

Виж прикачения файл.


Снимки:


Прикачени файлове:

Писмо