Новини

Днес, 12 март 2012 година, д-р Андон Бояджиев дари 60 книги „Будна памет за Сливен” на Общински съвет Сливен и Община Сливен. Като благодари на Общински съвет за спомоществователството за издаване на том II от изданието, той изрази волята си на дарител книгите да се разпределят между двете институции, с надежда чрез Председателя на ОбС и Кмета те да бъдат дарявани на хора, милеещи за Сливен, на гости на града, за да опознаят историята му. Кольо Милев, кмет на Общината, благодари за дарението и пожела на писателя нови творчески достижения. Соня Келеведжиева, председател на ОбС, оцени високо събирателския труд на д-р Бояджиев и изрази надежда, че „Будна памет за Сливен” „ ще даде основание на сливенци да обичат по- силно града си”, както и това, че книгата е своеобразен мост между миналото, настоящето и бъдещето на Сливен.


Снимки: