Новини

Днес, 15.03.2012 година, в приемния ден на Соня Келеведжиева бяха разгледани социални проблеми на граждани; жилищни нужди; здравно подпомагане; спомоществователство и представяне на книги; стипендии на талантливи деца от Сливен; проблеми с общинско имущество; сътрудничество между ОбС, културни и държавни институти.

Председателят на ОбС се ангажира за решаването им съвместно с ПК към ОбС и общинска администрация. Пое и лични ангажименти към някои от гражданите.


Снимки: