Новини

На провелото се X-то общо събрание на Асоциацията, чийто домакин бе град Пловдив, за председател на организацията бе избрана Красимира Германова от Созопол. Нейни заместници са председателите на общинските съвети в Сливен и Момчилград - Соня Келеведжиева и Сунай Халил. За изпълнителен директор бе преизбран Делян Дамяновски от Мездра.

По време на общото събрание присъстващите се обединиха около тезата, че не политическите различия, а нивото на експертност и професионалната ангажираност на всеки председател на Общински съвет трябва да бъде водещ елемент в работата на НАПОС. По време на форума бе направен отчет за работата на Асоциацията в периода 2008-2011, гласуван бе бюджетът на Асоциацията, избран бе новият Управителен съвет, Председателския му състав и Контролен съвет. В Управителния съвет на НАПОС влизат 25 председатели на Общински съвети, а в Контролния съвет- седем. 136 председатели на Общински съвети от цялата страна членуват в НАПОС.

„Голяма е отговорността да си в УС на НАПОС. Изборът задължава. Трябва да оправдая доверието на колегите от НАПОС, което ми гласуваха. Ще работя за изпълнение целите на Асоциацията: сътрудничество и посредничество между общинските съвети, за реализиране на програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество, както и за устойчиво развитие на органите за местно самоуправление, за разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него. Но най- важната ми задача, разбира се, ще бъде издигане авторитета на ОбС Сливен в НАПОС.“- сподели Соня Келеведжиева.


Снимки: