Новини

Днес, 26.03.2012 год., се проведе традиционната среща на депутатите от 21 МИР с председателя и заместник председателите на Общинския съвет Сливен.

На нея бяха дискутирани проблеми, свързани с Военна болница Сливен; възможността за създаване на ВУЗ в Сливен като филиал на медицински институт; работата по прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с дългогодишни жилищно-спестовни влогове.

Разгледани бяха и въпроси, свързани с културата, изкуството и образованието в община Сливен.


Снимки: