Новини

На първото за 2012 год. заседание Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси избра за свой заместник председател г-жа Стела Костова.

Г-жа Стела Костова е председател на „Ромска академия за култура и образование” гр. Сливен. Общински съветник е трети мандат. Работи активно от дълги години за интеграция на ромските деца.


Снимки: