Новини

На 19 април 2012 год. от 11,30 часа в зала № 119 на общината ще се проведе пресконференция на Временната комисия по Реш. №29/23.12.2011год. на Общинския съвет.

На пресконференцията ще се оповестят констатациите и изводите по Доклад №2, свързани с Анализ на правните и финансовите последствия от извършените капиталови разходи (изплатени договорни аванси), несъответствуващи на позициите на обектите в Прил. №3 “Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи на община Сливен за 2011 г. по източници на финансиране” и по Доклад №3 за систематизиране на информацията по Анализ на всички проекти и договори за бул. “Г. Данчев”: източник на финансиране, изпълнители, договори, цени и срокове на изпълнение, разплащане, задължения”.


Снимки: