Новини

Управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България на свое заседание през месец април определи за член на разширения състав на Съвета по административна реформа г-жа Соня Келеведжиева – председател на Общинския съвет Сливен.

Съветът по административна реформа е правоприемник на Съвета по децентрализация на държавното управление. Той се председателства от зам. председателя на Министерския съвет и министър на финансите Симеон Дянков. Съветът ще заседава при решаването на въпроси, свързани с дейността на местното самоуправление


Снимки: