Новини

На 09.05.2012 год. в Общински съвет Сливен гостува делегация на Общинския съвет на побратимения със Сливен град Текирдак РТурция. Тя включваше Левен Гюндоолу – зам. председател на общински съвет, Нерзат Бахар и Фехми Ишлер – общински съветници. Гостите бяха посрещнати от председателя, заместник председателите на Общинския съвет Сливен и Постоянната комисия поевропейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи . Г-жа Соня Келеведжиева представи работата на местния парламент и неговите комисии. Гостите запознаха домакините с работата на техния местен парламент.

Водиха се разговори относно възможностите за сътрудничество в областта на икономиката, културата, за сътрудничество в сферата на заетостта и социалната сфера.

Срещата продължи по- дълго от определеното в програмата време.


Снимки: