Новини

На 10 май 2012 год. на шестдесет и девет годишна възраст почина СТЕЛА ПАНАЙОТОВА ШУМКОВА – ВАНГЕЛОВА - носител на наградата „МИЛОСЪРДИЕ” на Община Сливен за 2009 година.

Г-жа Шумкова – Вангелова е работила в Неврологично отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” като медицинска сестра. От 01.07.1975 год. до пенсионирането си е била преподавател в Медицински колеж „Д-р Петър Берон” гр. Сливен.

Нейното име и до днес се споменава с уважение сред медицинското съсловие в град Сливен, като име на един всеотдаен и коректен човек, споделял своите знания, умения и компетенции с колеги и студентки.

През 2004 год. тя става председател на Сдружение „Онкологично болни и приятели” в град Сливен и отдава своята енергия за грижата на членовете на сдружението и поддържане на техния дух. Успява да създаде атмосфера на приятелство, подкрепа и сътрудничество с различни институции, фирми и лечебни заведения, съобразно нуждите на членовете на сдружението. От 2010 год. е негов почетен председател.

Тя имаше силен дух и дълбока вяра в благородството на каузата, за която работеше.

Нейният живот е пример за подражание за дълг и всеотдайност към работата и хората!

Ще остане за винаги в сърцата ни с човешката си доброта!

Дълбок поклон пред светлата й памет!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН


Снимки: