Новини

Председателският съвет към ОбС Сливен уведомява журналистите, акредитирани към Общински съвет, че могат да получат работните материали за заседанието на ОбС(31.05.2012 година) в стая № 104 на община Сливен (след 23.05.2012 година). Граждани и журналисти могат да се запознаят с дневния ред на сесията и предложенията в сайта на ОбС на адрес: http://obs.sliven.bg/.