Новини

На 2 юни, когато завият сирените...

На този ден коленичим и мълчаливо свеждаме глави пред Ботев и героите на България, пред тяхната саможертва за род и Отечество.

На 2 юни, когато завият сирените...

В деня на Ботев и загиналите за България нека си спомним за всички, за които „Святата истина” бе знамето!

На 2 юни, когато завият сирените...

Да си спомним стиховете: “Тоз, който падне в бой за свобода,/той не умира: него жалеят/ земя и небо, звяр и природа/и певци песни за него пеят...”

На 2 юни... Нека поспрем пред гранитните паметници. За минута само нека поспрем в поклон и мълчание, за да изразим своята благодарност и признателност. И да си спомним Ботев и Левски Раковски, Хаджи Димитър и Караджата, героите на Априлската епопея! Да склоним глави пред загиналите руски герои, пролели кръвта си за България! Да почетем онези, загиналите румънски и финландски войници- герои на България, които положиха костите си на наша земя. Поклон пред загиналите и в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световна война.

Пред Пантеона на безсмъртните- Поклон!

Поклон пред онези, които в името на една мечта – да видят своята България Свободна, начертаха с кръвта си бъдещето ни.

На 2 юни да си спомним Ботевите думи: "Идеята за свободата е всесилна и любовта към нея сичко може да прави." („Знаме",13юли 1875година)

Общински съвет Сливен


Снимки: