Новини

И тази седмица в приемния си ден г-жа Келеведжиева се срещна с граждани, които поставиха различни проблеми, част от които са свързани с осигуряване на работа за млади хора и такива в предпенсионна възраст; жилищни въпроси и искания, касаещи обновяване на детските площадки в града, както и озеленяването им.

Управителният съвет на Дружество „Военноинвалид” гр. Сливен поставиха проблеми, свързани с трудности при намиране работа на хората с увреждания и военноинвалидите, както и решаване на определени социални нужди. Поставен бе и въпросът военнопострадалите да имат правото на безплатен превоз в градския транспорт, а не само тези, имащи такова по Наредба № 2 и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Управителният съвет на Дружестото настоява за решение на въпроса и придружаващите военноинвалиди, при пътуване в градския транспорт, също да имат право на безплатен достъп, поради невъзможност за самостоятелно придвижване. На вниманието на ОбС бе поставен и въпросът необходимостта от разрешаване на проблема за липсата на определени и очертани паркоместа за военноинвалиди пред техните жилища и др.

Г-жа Келеведжиева се ангажира за решаване на някои от поставените проблеми чрез ОбС Сливен, а за други ще търси решение съвместно с общинската администрация.


Снимки: