Новини

Днес, 11.06.2012 год. в община Сливен гостува ръководството на Национален дарителски фонд „13 века България”.

В 14 часа се проведе среща на инж. Кольо Милев и г-жа Соня Келеведжиева – председател на Общинския съвет Сливен, г-н Иван Славов и г-н Румен Стоилов – зам. кметове на Общината с проф. Греди Асса – изпълнителен директор на Фонда, г-жа Нана Баракова – директор правна и дарителска дейност, г-жа Славка Георгиева – директор финанси и администрация и г-жа Иванка Ангелова – представител на Фонда в Сливен. Фондът дари книги на РБ „Сава Доброплодни”, на библиотеката при НЧ „Зора” и на няколко училищни библиотеки.

В по късните часове на деня представителите на Фонда бяха приети от г-жа Соня Келеведжиева - председател на Общинския съвет Сливен. На срещата присъства и г-жа Ваня Шишкова, гл. експерт при отдел „Култура и вероизповедания” - Общинска администрация Сливен.

Бяха дискутирани дарителската кампания на Фонда в Общината. Разискваха се и възможностите в културния календар на Общината да бъде включен фестивал на етносите, както и други съвместни дейности и проекти.


Снимки: