Новини

Общински съвет Сливен съобщава, че на осемдесет и осем години почина г-н РУСИ КУМАНОВ РУСЕВ – почетен гражданин на град Сливен от 2009 год.

Роден е на 10.10.1924 год. в с. Горно Александрово, община Сливен. Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски”.

След дипломирането си работи като съдия в град Перник, а от 1959 година, когато е вписан като адвокат в Адвокатска колегия Сливен, работи до последния си ден.

Руси Куманов бе човек с високо чувство за отговорност и етичност към колегите си, с високо гражданско съзнание и морал. С упоритостта си да отстоява истината, с чувството си за отговорност да защитава интересите на гражданите, за които работи като адвокат и общественик, той остава пример за подражание.

Поклон пред паметта му!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН


Снимки: