Новини

На 23 юни 2012 год., Народно читалище „Пробуда – 1932” с. Камен отбеляза 80 годишния си юбилей.

Читалищните дейци бяха поздравени от Общински съвет Сливен, К. Милев – кмет на община Сливен и от Николай Панайотов кмет на с.Камен. Гости на празника на читалището бяха г-н Иван Петров – председател на ПК по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет Сливен и г-жа Ганка Василева – председател на ПК по оперативен контрол при Общински съвет Сливен.

Изнесена бе богата фолклорна програма от съставите на НЧ”Даскал Димитър Димов” с. Жельо войвода.


Снимки: