Новини

На 25 юни 2012 год. Нестопанско сдружение „Земя и хора” посети Общински съвет Сливен и подари букети от билки на общинските съветници.

Отправи покана към членовете на Общинския съвет да участват активно в „Месец на лечебните растения плодове” от 24 юни 2012 – 24 юли 2012 година.

Нестопанско сдружение „Земя и хора”работи за изграждане на екологична култура за опознаване на околната среда, опазване на земята, водите, въздуха, традициите и духовността, развива образователната дейност, относно лечебните растения и плодовете, провежда разнообразни инициативи и мероприятия.