Новини

В деловодството на Общинския съвет Сливен днес бе входирано предложение от ръководителите на групи общински съветници за удостояване на Сашо Касиянов със званието „Почетен гражданин на град Сливен” посмъртно.

Виж прикачения файл.


Прикачени файлове:

Предложение