Новини

Временната комисията по символика към Общински съвет Сливен известява, обществените комисии и творчески съюзи, които съгласно Наредбата за символика на Общинския съвет могат да правят предложения за удостояване със званието „ Почетен гражданин на град Сливен и общината” и за наградата на Общинския съвет Почетен знак за „Граждански принос”, че крайният срок за внасяне на предложенията в канцеларията на Общинския съвет е до 12,00часа на 24 септември /понеделник/.