Новини

Днес, 11.09.2012 год., във връзка с постъпило искане за провеждане на сесия на ОбС от страна на четиринадесет общински съветника се проведе разширено заседание на Председателския съвет на Общински съвет Сливен, в което взеха участие заместник председателите на ОбС, ръководителите на Групи общински съветници и членовете на ПК по нормативна уредба, законосъобразността актовете на ОбС и гражданските права и контрол на изпълнение на решенията на Общинския съвет.

След разисквания бе прието, че няма да има заседание на Общинския съвет на 12 септември. На този етап остава заседанието, предвидено с решение на Общинския съвет от 26 юли 2012 година за 27 септември тази година.