Новини

В изпълнение на чл. 6, ал.2 от Наредбата за символиката на община Сливен, Временната комисия по символика на Общински съвет Сливен известява, че на свое заседание на 24 септември 2012 год. прие следното решение:

І. Номинира за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сливен и общината”:

Татяна Шиварова – за съществен принос в развитие на музикалното дело в град Сливен и националното ни музикално творчество;

Георги Калайджиев – за съществен принос в развитие на музикалното дело в град Сливен и Р България;

Николай Арабов - за съществен принос в развитие на спорта в град Сливен и на национално равнище;

Янко Георгиев - за съществен принос в утвърждаване на православната вяра в община Сливен и развитие на духовната дейност.

ІІ.Номинира за удостояване със званието „Почетен гражданин

на град Сливен и общината” – посмъртно:

Йордан Парушев – за съществения му принос в развитието на културата и изобразителното изкуство в община Сливен.

Сашо Касиянов – за съществения му принос в развитието на музикалната култура и музикалното творчество в община Сливен