Общински фонд "Култура"

Управителен съвет [ Дата на публикуване: 02 февруари 2024 г. ]

Правила за кандидатстване пред Общински фонд "Култура" [ Дата на публикуване: 08 януари 2024 г. ]

 

Бланки за кандидатстване за финансиране от Общински фонд "Култура" - Сливен

Формуляр [ Дата на публикуване: 09 юни 2023 г. ]

Декларация [ Дата на публикуване: 09 юни 2023 г. ]

Отчет [ Дата на публикуване: 09 юни 2023 г. ]

Писмо-препоръка [ Дата на публикуване: 09 юни 2023 г. ]

Образец препоръка [ Дата на публикуване: 09 юни 2023 г. ]

Съдържателен отчет на проект [ Дата на публикуване: 09 юни 2023 г. ]


Правилник за работата на Общински фонд "Култура" към Община Сливен
[ Дата на публикуване: 09 юни 2015, размер на файла: 187.13kB ]


Лого на Общински фонд "Култура"

За светъл фон (черен цвят) [ Размер на файла: 25.20kB ]

За тъмен фон (бял цвят) [ Размер на файла: 26.90kB ]