ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

Поздравление от г-жа Десислава Танева - Министър на земеделието, храните и горите [ Размер на файла: 815.72kB ]

Поздравление от г-жа Галя Захариева - народен представител
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 15:10:50, размер на файла: 343.54kB ]

Поздравление от г-н Чавдар Божурски - Областен управител на област Сливен
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 11:11:31, размер на файла: 445.15kB ]

Поздрав от инж. Румяна Михайлова - изпълнителен директор ИА ГИТ
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 12:12:14, размер на файла: 191.64kB ]

Поздрав от НАПОС
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 15:13:08, размер на файла: 107.04kB ]

Поздрав от ТД на ДАНС - Сливен
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 10:13:50, размер на файла: 360.92kB ]

Поздравление от Общински съвет Стара Загора
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2018 г., 15:14:37, размер на файла: 162.44kB ]

Поздравление от Общински съвет Бургас
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 16:15:32, размер на файла: 242.35kB ]

Поздравление от Общински съвет Созопол
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 15:16:24, размер на файла: 199.41kB ]

Поздравление от Общински съвет Нова Загора
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 13:17:12, размер на файла: 177.48kB ]

Поздравление от Регионална дирекция по горите
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 15:18:13, размер на файла: 232.28kB ]