ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

Поздрав от полк.д-р Илиян Комитов - н-к на МБАЛ - Сливен към ВМА-София

Поздрав от г-жа Яна Нинова - Председател на Общински съвет - Мездра

Поздрав от г-н Георги Пинелов - Председател на Общински съвет - Созопол

Поздрав от г-н Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Поздрав от инж. Мирослав Маринов - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите

Поздрав от инж. Румяна Михайлова - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда

Поздрав от Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

Поздрав от Националното сдружение на общините в Република България

Поздравление от г-жа Мария Белова - народен представител

Поздравление от г-жа Десислава Танева - Министър на земеделието, храните и горите

Поздравление от г-жа Десислава Танева - Министър на земеделието, храните и горите [ Размер на файла: 815.72kB ]

Поздравление от г-жа Галя Захариева - народен представител
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 15:10:50, размер на файла: 343.54kB ]

Поздравление от г-н Чавдар Божурски - Областен управител на област Сливен
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 11:11:31, размер на файла: 445.15kB ]

Поздрав от инж. Румяна Михайлова - изпълнителен директор ИА ГИТ
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 12:12:14, размер на файла: 191.64kB ]

Поздрав от НАПОС
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 15:13:08, размер на файла: 107.04kB ]

Поздрав от ТД на ДАНС - Сливен
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 10:13:50, размер на файла: 360.92kB ]

Поздравление от Общински съвет Стара Загора
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2018 г., 15:14:37, размер на файла: 162.44kB ]

Поздравление от Общински съвет Бургас
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 16:15:32, размер на файла: 242.35kB ]

Поздравление от Общински съвет Созопол
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 15:16:24, размер на файла: 199.41kB ]

Поздравление от Общински съвет Нова Загора
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 13:17:12, размер на файла: 177.48kB ]

Поздравление от Регионална дирекция по горите
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 15:18:13, размер на файла: 232.28kB ]