Предложения за сесията

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския свет на 18.05.2023 год. [ Дата на публикуване: 10 май 2023 г. ]

Приложение към т.1 [ Дата на публикуване: 10 май 2023 г. ]

Приложение към т.6 [ Дата на публикуване: 10 май 2023 г. ]

Приложение 2 към т.6 [ Дата на публикуване: 10 май 2023 г. ]

Приложение 1 към т.7 [ Дата на публикуване: 10 май 2023 г. ]

Приложение 2 към т.7 [ Дата на публикуване: 10 май 2023 г. ]

Приложение към т.8 [ Дата на публикуване: 10 май 2023 г. ]

Приложение към т.10 [ Дата на публикуване: 10 май 2023 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 06.04.2023 год. [ Дата на публикуване: 29 март 2023 г. ]

Приложение към т.2 [ Дата на публикуване: 29 март 2023 г. ]

Приложение към т.3 [ Дата на публикуване: 29 март 2023 г. ]

Приложение към т.4 [ Дата на публикуване: 29 март 2023 г. ]

Приложение към т.6 [ Дата на публикуване: 29 март 2023 г. ]

Приложение към т.7

Приложение към т.8 [ Дата на публикуване: 29 март 2023 г. ]

Приложение т.11 [ Дата на публикуване: 29 март 2023 г. ]

Приложение към т.12 [ Дата на публикуване: 29 март 2023 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 23.02.2023 год. [ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г. ]

Приложение към т.1 [ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г. ]

Приложение към т.2 [ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г. ]

Приложение към т.3 [ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г. ]

Приложение към т.13 [ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г. ]

Приложения към т.23 [ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 26.01.2023 год. [ Дата на публикуване: 18 януари 2023 г. ]

Приложение към т.4 [ Дата на публикуване: 18 януари 2023 г. ]

Приложение към т.5 [ Дата на публикуване: 18 януари 2023 г. ]

Внесено предложение за предстоящата извънредна сесия на общинския съвет на 17.01.2023 год. [ Дата на публикуване: 16 януари 2023 г. ]

Приложения [ Дата на публикуване: 16 януари 2023 г. ]

Внесено предложение за предстоящата извънредна сесия на общинския съвет на 17.01.2023 год. [ Дата на публикуване: 16 януари 2023 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 15.12.2022 г. [ Дата на публикуване: 07 декември 2022 г. ]
Приложение към т.3 [ Дата на публикуване: 07 декември 2022 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 17.11.2022 год. [ Дата на публикуване: 09 ноември 2022 г. ]

Приложение към т.1 [ Дата на публикуване: 09 ноември 2022 г. ]

Приложение към т.6 [ Дата на публикуване: 09 ноември 2022 г. ]

Приложение към т.7 [ Дата на публикуване: 09 ноември 2022 г. ]

Приложение към т.8 [ Дата на публикуване: 09 ноември 2022 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 13.10.2022 год. [ Дата на публикуване: 05 октомври 2022 г. ]

Приложение към т.2 [ Дата на публикуване: 05 октомври 2022 г. ]

Приложение към т.3 [ Дата на публикуване: 05 октомври 2022 г. ]

Приложение към т.5 [ Дата на публикуване: 05 октомври 2022 г. ]

Приложение към т.6 [ Дата на публикуване: 05 октомври 2022 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския свет на 08.09.2022 год. [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г. ]

Приложение към т.2 [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 28.07.2022 год. [ Дата на публикуване: 20 юли 2022 г. ]

Приложение към т.2 [ Дата на публикуване: 20 юли 2022 г. ]

Приложение към т.3 [ Дата на публикуване: 20 юли 2022 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 30.06.2022 год. [ Дата на публикуване: 22 юни 2022 г. ]

Приложение към т.1 [ Дата на публикуване: 22 юни 2022 г. ]

Приложение към т.2 [ Дата на публикуване: 22 юни 2022 г. ]

Приложение към т.5 [ Дата на публикуване: 22 юни 2022 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 19.05.2022 год. [ Дата на публикуване: 11 май 2022 г. ]

Приложение към т.1 [ Дата на публикуване: 11 май 2022 г. ]

Приложение към т.3 [ Дата на публикуване: 11 май 2022 г. ]

Приложение към т.4 [ Дата на публикуване: 11 май 2022 г. ]

Приложение към т.19 [ Дата на публикуване: 11 май 2022 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 07.04.2022 год. [ Дата на публикуване: 30 март 2022 г. ]

Приложение към т.5 [ Дата на публикуване: 30 март 2022 г. ]

Приложение към т.6 [ Дата на публикуване: 30 март 2022 г. ]

Внесено предложение за предстоящата извънредна сесия на общинския съвет на 17.03.2022 год. [ Дата на публикуване: 16 март 2022 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 24.02.2022 год. [ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г. ]

Приложение към т.1 [ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г. ]

Приложение към т.2 [ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г. ]

Приложение към т.5 [ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г. ]

Приложение към т.9 [ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г. ]

Приложение 1 към т.20 [ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г. ]

Приложение 1.1. към т.20 [ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г. ]

Приложение 1 към т.26 [ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г. ]

Приложение 2 към т.26 [ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г. ]

Внесено предложение за предстоящата извънредна сесия на общинския съвет на 08.02.2022 год. [ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 27.01.2022 год. [ Дата на публикуване: 19 януари 2022 г. ]

Приложение към т.1 [ Дата на публикуване: 19 януари 2022 г. ]

Внесени предложения за предстоящата извънредна сесия на общинския съвет на 15.12.2021 год. [ Дата на публикуване: 14 декември 2021 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 20.12.2021 год. [ Дата на публикуване: 10 декември 2021 г. ]

Приложение към т.5 [ Дата на публикуване: 10 декември 2021 г. ]

Приложение към т.6 [ Дата на публикуване: 10 декември 2021 г. ]

Приложение към т.8 [ Дата на публикуване: 10 декември 2021 г. ]

Приложение към т.9 [ Дата на публикуване: 10 декември 2021 г. ]

Приложение към т.10 [ Дата на публикуване: 10 декември 2021 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 25.11.2021 год. [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г. ]

Приложение към т.1 [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г. ]

Приложение към т.2 [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 16.09.2021 год. [ Дата на публикуване: 08 септември 2021 г. ]

Приложение към т.1 [ Дата на публикуване: 08 септември 2021 г. ]

Приложение към т.2 [ Дата на публикуване: 08 септември 2021 г. ]

Приложение към т.3 [ Дата на публикуване: 08 септември 2021 г. ]

Приложение към т.9 [ Дата на публикуване: 08 септември 2021 г. ]

Приложение 1 към т.10 [ Дата на публикуване: 08 септември 2021 г. ]

Приложение 2 към т.10 [ Дата на публикуване: 08 септември 2021 г. ]

Приложение 3 към т.10 [ Дата на публикуване: 08 септември 2021 г. ]

Приложение към т.12 [ Дата на публикуване: 08 септември 2021 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 29.07.2021 год. [ Дата на публикуване: 21 юли 2021 г. ]

Приложение към т.3 [ Дата на публикуване: 21 юли 2021 г. ]

Приложение към т.4 [ Дата на публикуване: 21 юли 2021 г. ]

Приложение към т.6 [ Дата на публикуване: 21 юли 2021 г. ]

Приложение към т.7 [ Дата на публикуване: 21 юли 2021 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 24.06.2021 год. [ Дата на публикуване: 16 юни 2021 г. ]

Приложение 1 към т.1 [ Дата на публикуване: 16 юни 2021 г. ]

Приложение към т.2 [ Дата на публикуване: 16 юни 2021 г. ]

Приложение 3 към т.1. [ Дата на публикуване: 16 юни 2021 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 20.05.2021год. [ Дата на публикуване: 12 май 2021 г. ]

Приложение към т.1 [ Дата на публикуване: 12 май 2021 г. ]

Приложение към т.8 [ Дата на публикуване: 12 май 2021 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 22.04.2021 год. [ Дата на публикуване: 14 април 2021 г. ]

Приложение към т.1 [ Дата на публикуване: 14 април 2021 г. ]

План към т.3 [ Дата на публикуване: 14 април 2021 г. ]

Приложения към т.3 [ Дата на публикуване: 14 април 2021 г. ]

Приложение към т.4 [ Дата на публикуване: 14 април 2021 г. ]

Приложение 1 към т.6 [ Дата на публикуване: 14 април 2021 г. ]

Приложение 2 към т.6 [ Дата на публикуване: 14 април 2021 г. ]

Приложение към т.7 [ Дата на публикуване: 14 април 2021 г. ]

Приложение към т.16 [ Дата на публикуване: 14 април 2021 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 25.03.2021 год. [ Дата на публикуване: 17 март 2021 г. ]

Приложение към т.5 [ Дата на публикуване: 17 март 2021 г. ]

Приложение към т.10 [ Дата на публикуване: 17 март 2021 г. ]

Приложение 1 към т.18 [ Дата на публикуване: 17 март 2021 г. ]

Приложение 2 към т.18 [ Дата на публикуване: 17 март 2021 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 25.02.2021 год. [ Дата на публикуване: 17 февруари 2021 г. ]

Приложение към т.4 [ Дата на публикуване: 17 февруари 2021 г. ]

Приложение към т.10 [ Дата на публикуване: 17 февруари 2021 г. ]

Приложение към т.11 [ Дата на публикуване: 17 февруари 2021 г. ]

Приложение към т.15 [ Дата на публикуване: 17 февруари 2021 г. ]

Приложение към т.22 [ Дата на публикуване: 17 февруари 2021 г. ]

Приложение към т.28 [ Дата на публикуване: 17 февруари 2021 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 28.01.2021 год. [ Дата на публикуване: 20 януари 2021 г. ]

Приложение към т.3 [ Дата на публикуване: 20 януари 2021 г. ]

Приложение към т.7 [ Дата на публикуване: 20 януари 2021 г. ]

Приложение към т.12 [ Дата на публикуване: 20 януари 2021 г. ]

Приложение към т.13 [ Дата на публикуване: 20 януари 2021 г. ]

Приложение към т.16 [ Дата на публикуване: 20 януари 2021 г. ]

Внесено предложение за предстоящата извънредна сесия на общинския съвет на 25.01.2021год. [ Дата на публикуване: 20 януари 2021 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 16.12.2020год. [ Дата на публикуване: 08 декември 2020 г. ]

Приложение към т.4

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 26.11.2020 год. [ Дата на публикуване: 18 ноември 2020 г., 13:46:47 ]

Приложение към т. 2 [ Дата на публикуване: 18 ноември 2020 г.  ]

Приложение към т. 3 [ Дата на публикуване: 18 ноември 2020 г. ]

Приложение към т. 9 [ Дата на публикуване: 18 ноември 2020 г.]

Приложение към т. 10 [ Дата на публикуване: 18 ноември 2020 г. ]

Внесено предложение за предстоящото извънредно заседание на ОбС на 14.10.2020 год. [ Дата на публикуване: 12 октомври 2020 г., 16:19:02 ]

Приложение  към т.1

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 24.09.2020 год. [ Дата на публикуване: 16 септември 2020 г., 13:54:45 ]

Приложение към т.6 [ Дата на публикуване: 16 септември 2020 г., 13:58:38 ]

Приложение към т.7 [ Дата на публикуване: 16 септември 2020 г., 14:01:08 ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 27.08.2020 год. [ Дата на публикуване: 19 август 2020 г., 10:48:43 ]

Приложение към т.1 [ Дата на публикуване: 19 август 2020 г., 11:07:09 ]

Приложение към т.2 [ Дата на публикуване: 19 август 2020 г., 11:07:17 ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 30.07.2020 год. [ Дата на публикуване: 22 юли 2020 г., 11:50:20 ]

Приложение към т.1 [ Дата на публикуване: 22 юли 2020 г., 11:51:08 ]

Приложение №1 към т.7 [ Дата на публикуване: 22 юли 2020 г., 11:51:52 ]

Приложение №2 към т.7 [ Дата на публикуване: 22 юли 2020 г., 11:52:32 ]

Приложение №1 към т.8 [ Дата на публикуване: 22 юли 2020 г., 11:53:46 ]

Приложение №2 към т.8 [ Дата на публикуване: 22 юли 2020 г., 11:54:25 ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 25.06.2020 год. [ Дата на публикуване: 17 юни 2020 г., 13:19:15 ]

Приложение към т.2 [ Дата на публикуване: 17 юни 2020 г., 13:21:27 ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 28.05.2020 год. [ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 14:07:28 ]

Приложение към т.1 [ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 14:09:03 ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 23.04.2020 год.
[ Дата на публикуване: 15 април 2020 г., размер на файла: 1.02MB ]

Приложение към т.9
[ Дата на публикуване: 15 април 2020 г., размер на файла: 491.33kB ]

Приложение към т.10
[ Дата на публикуване: 15 април 2020 г., размер на файла: 16.47MB ]

Приложение към т.11
[ Дата на публикуване: 15 април 2020 г., размер на файла: 23.05MB ]

Приложение към т.14
[ Дата на публикуване: 15 април 2020 г., размер на файла: 412.29kB ]

Приложение към т.16
[ Дата на публикуване: 15 април 2020 г., размер на файла: 9.00MB ]

Приложение към т.22
[ Дата на публикуване: 15 април 2020 г., размер на файла: 299.63kB ]

Приложение към т. 39
[ Дата на публикуване: 15 април 2020 г., размер на файла: 14.27MB ]

Приложение към т.48
[ Дата на публикуване: 15 април 2020 г., размер на файла: 115.58kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 27.02.2020 год.
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г.]

Приложение към т.2 [ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г. ]

Приложение към т.4 [ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г.]

Приложение към т.7 [ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г.]

Приложение 1 към т.20 [ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г.]

Приложение 1.1 към т.20 [ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 30.01.2020 год.
[ Дата на публикуване: 22 януари 2020 г. ]

Приложение към т.3 [ Дата на публикуване: 22 януари 2020 г., 15:50:15 ]

Приложение към т. 6 [ Дата на публикуване: 22 януари 2020 г., 15:50:44 ]

Приложение към т.15 [ Дата на публикуване: 22 януари 2020 г., 15:52:00 ]

Приложение към т.26 [ Дата на публикуване: 24 януари 2020 г., 13:27:35 ]

Приложение 2 към т.26 [ Дата на публикуване: 22 януари 2020 г., 15:54:21 ]

Приложение към т.36 [ Дата на публикуване: 22 януари 2020 г., 15:55:14 ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 09.01.2020 год.
[ Дата на публикуване: 07 януари 2020 г., 16:31:28, размер на файла: 295.90kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 19.12.2019 год.
[ Дата на публикуване: 11 декември 2019 г., 13:37:28, размер на файла: 930.56kB ]

Приложение към т.3
[ Дата на публикуване: 11 декември 2019 г., 13:38:49, размер на файла: 32.39MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 28.11.2019 год.
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2019 г., 14:19:32, размер на файла: 152.09kB ]