Предложения за сесията

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 11.01.2024 год. [ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г. ]

Приложение към т.17

Приложение към т.18

Приложение към т.19 [ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г. ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 14.12.2023 год. [ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г. ]

Приложение към т.4 [ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г. ]

Приложение 1 и 3А към т.4 [ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г. ]

Приложение към т.12 [ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г. ]