Предложения за сесията

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 27.02.2020 год.
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г.]

Приложение към т.2 [ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г. ]

Приложение към т.4 [ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г.]

Приложение към т.7 [ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г.]

Приложение 1 към т.20 [ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г.]

Приложение 1.1 към т.20 [ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 30.01.2020 год.
[ Дата на публикуване: 22 януари 2020 г. ]

Приложение към т.3 [ Дата на публикуване: 22 януари 2020 г., 15:50:15 ]

Приложение към т. 6 [ Дата на публикуване: 22 януари 2020 г., 15:50:44 ]

Приложение към т.15 [ Дата на публикуване: 22 януари 2020 г., 15:52:00 ]

Приложение към т.26 [ Дата на публикуване: 24 януари 2020 г., 13:27:35 ]

Приложение 2 към т.26 [ Дата на публикуване: 22 януари 2020 г., 15:54:21 ]

Приложение към т.36 [ Дата на публикуване: 22 януари 2020 г., 15:55:14 ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 09.01.2020 год.
[ Дата на публикуване: 07 януари 2020 г., 16:31:28, размер на файла: 295.90kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 19.12.2019 год.
[ Дата на публикуване: 11 декември 2019 г., 13:37:28, размер на файла: 930.56kB ]

Приложение към т.3
[ Дата на публикуване: 11 декември 2019 г., 13:38:49, размер на файла: 32.39MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 28.11.2019 год.
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2019 г., 14:19:32, размер на файла: 152.09kB ]