Протоколи от заседанията

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 27.06.2024 г. [ Дата на публикуване: 04 юли 2024 г. ]

Протокол от извънредното заседание на Общинския съвет, проведено на 06.06.2024 г. [ Дата на публикуване: 13 юни 2024 г. ]

Поименно гласуване на извънредното заседание на 06.06.2024 г. [ Дата на публикуване: 13 юни 2024 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 23.05.2024 г. [ Дата на публикуване: 30 май 2024 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 25.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 02 май 2024 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г. [ Дата на публикуване: 04 април 2024 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 15.02.2024 год. [ Дата на публикуване: 22 февруари 2024 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 11.01.2024 год. [ Дата на публикуване: 18 януари 2024 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 20.12.2023 год. [ Дата на публикуване: 28 декември 2023 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 14.12.2023 год. [ Дата на публикуване: 21 декември 2023 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 09.11.2023 год. [ Дата на публикуване: 16 ноември 2023 г. ]