Протоколи от заседанията

Протокол №6 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 год.

[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 10:27:07 ]

Протокол №5 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020год.
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2020 г., 11:26:49, размер на файла: 521.63kB ]

Протокол №4 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 09.01.2020год.
[ Дата на публикуване: 16 януари 2020 г., 13:29:13, размер на файла: 160.05kB ]

Протокол №3 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 год.
[ Дата на публикуване: 27 декември 2019 г., 11:43:47, размер на файла: 716.13kB ]

Протокол №2 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 год.
[ Дата на публикуване: 05 декември 2019 г., 14:27:04, размер на файла: 215.96kB ]