Протоколи от заседанията

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 16.09.2021 год. [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021год. [ Дата на публикуване: 05 август 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 год. [ Дата на публикуване: 01 юли 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 20.05.2021 год. [ Дата на публикуване: 27 май 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 22.04.2021год. [ Дата на публикуване: 29 април 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 год. [ Дата на публикуване: 01 април 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021год. [ Дата на публикуване: 04 март 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 год. [ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 25.01.2021 год. [ Дата на публикуване: 01 февруари 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 16.12.2020 год. [ Дата на публикуване: 23 декември 2020 г. ]

Протокол №15 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 год. [ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г. ]

Протокол № 13 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 14.10.2020 год. [ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 15:25:36 ]

Протокол № 12 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 год. [ Дата на публикуване: 01 октомври 2020 г., 11:31:57 ]

Протокол № 11 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 год. [ Дата на публикуване: 03 септември 2020 г., 14:38:40 ]

Протокол №10 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 год. [ Дата на публикуване: 06 август 2020 г., 14:22:55 ]

Протокол №9 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 год. [ Дата на публикуване: 02 юли 2020 г., 11:48:18 ]

Протокол №8 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 год. [ Дата на публикуване: 04 юни 2020 г., 11:09:07 ]

Протокол №7 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 23.04.2020 год. [ Дата на публикуване: 30 април 2020 г., 10:33:04 ]

Протокол №6 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 год.

[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 10:27:07 ]

Протокол №5 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020год.
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2020 г., 11:26:49, размер на файла: 521.63kB ]

Протокол №4 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 09.01.2020год.
[ Дата на публикуване: 16 януари 2020 г., 13:29:13, размер на файла: 160.05kB ]

Протокол №3 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 год.
[ Дата на публикуване: 27 декември 2019 г., 11:43:47, размер на файла: 716.13kB ]

Протокол №2 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 год.
[ Дата на публикуване: 05 декември 2019 г., 14:27:04, размер на файла: 215.96kB ]