Протоколи от заседанията

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 14.09.2023 год. [ Дата на публикуване: 21 септември 2023 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 год. [ Дата на публикуване: 03 август 2023 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 год. [ Дата на публикуване: 06 юли 2023 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 18.05.2023 год. [ Дата на публикуване: 25 май 2023 г. ]

Прротокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 06.04.2023 год. [ Дата на публикуване: 13 април 2023 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г. [ Дата на публикуване: 02 март 2023 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 26.01.2023 год. [ Дата на публикуване: 02 февруари 2023 г. ]

Протокол от извънредното заседание на Общинския съвет, проведено на 17.01.2023 год. [ Дата на публикуване: 24 януари 2023 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 15.12.2022 год. [ Дата на публикуване: 22 декември 2022 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 17.11.2022 год. [ Дата на публикуване: 24 ноември 2022 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 13.10.2022 год. [ Дата на публикуване: 20 октомври 2022 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 08.09.2022 год. [ Дата на публикуване: 15 септември 2022 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 год. [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 год. [ Дата на публикуване: 07 юли 2022 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 19.05.2022 год. [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет,проведено на 07.04.2022 год. [ Дата на публикуване: 14 април 2022 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведно на 17.03.2022 год. [ Дата на публикуване: 24 март 2022 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 24.02.2022 год. [ Дата на публикуване: 04 март 2022 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 08.02.2022 год. [ Дата на публикуване: 15 февруари 2022 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 27.01.2022 год. [ Дата на публикуване: 03 февруари 2022 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 20.12.2021 год. [ Дата на публикуване: 29 декември 2021 г. ]

Протокол от извънредното заседание на Общинския съвет, проведено на 15.12.2021 год. [ Дата на публикуване: 22 декември 2021 г. ]

Протокол от заседанинето на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 год. [ Дата на публикуване: 02 декември 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 16.09.2021 год. [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021год. [ Дата на публикуване: 05 август 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 год. [ Дата на публикуване: 01 юли 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 20.05.2021 год. [ Дата на публикуване: 27 май 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 22.04.2021год. [ Дата на публикуване: 29 април 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 год. [ Дата на публикуване: 01 април 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021год. [ Дата на публикуване: 04 март 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 год. [ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 25.01.2021 год. [ Дата на публикуване: 01 февруари 2021 г. ]

Протокол от заседанието на Общинския съвет, проведено на 16.12.2020 год. [ Дата на публикуване: 23 декември 2020 г. ]

Протокол №15 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 год. [ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г. ]

Протокол № 13 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 14.10.2020 год. [ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 15:25:36 ]

Протокол № 12 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 год. [ Дата на публикуване: 01 октомври 2020 г., 11:31:57 ]

Протокол № 11 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 год. [ Дата на публикуване: 03 септември 2020 г., 14:38:40 ]

Протокол №10 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 год. [ Дата на публикуване: 06 август 2020 г., 14:22:55 ]

Протокол №9 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 год. [ Дата на публикуване: 02 юли 2020 г., 11:48:18 ]

Протокол №8 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 год. [ Дата на публикуване: 04 юни 2020 г., 11:09:07 ]

Протокол №7 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 23.04.2020 год. [ Дата на публикуване: 30 април 2020 г., 10:33:04 ]

Протокол №6 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 год.

[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 10:27:07 ]

Протокол №5 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020год.
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2020 г., 11:26:49, размер на файла: 521.63kB ]

Протокол №4 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 09.01.2020год.
[ Дата на публикуване: 16 януари 2020 г., 13:29:13, размер на файла: 160.05kB ]

Протокол №3 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 год.
[ Дата на публикуване: 27 декември 2019 г., 11:43:47, размер на файла: 716.13kB ]

Протокол №2 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 год.
[ Дата на публикуване: 05 декември 2019 г., 14:27:04, размер на файла: 215.96kB ]