СЪБИНА ПЕТКАНСКА-ВЪЛЕВА

Професия: лекар - хирург
Образование: висше - магистър по медицина
Общински съветник от ГОС: „БСП за България“
Участие в предишен ОБС: Да
Акцент през мандата: Действия в обществен интерес.
Телефон: 0887 236 170