СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА

Професия: филолог, учител
Образование: висше, магистър по българска филология
Общински съветник от ГОС: "БСП за България"
Участие в предишен ОБС: Да
Акцент през мандата:
 1. 1. Утвърждаване на сливенската култура, опазване на културното наследство, съхраняване на родовата културна памет;
 2. 2. Повишаване на експертната дейност, подкрепа и създаване на подходящи условия за постигане на високи художествени и естетически резултати на културните продукти, създавани на територията на общината, чрез осигуряване на необходимите правни, финансови, образователни и социални ресурси;
 3. 3. Гарантиране на равен достъп до качествена култура и активно творческо участие на гражданите в общинските културни дейности;
 4. 4. Подкрепа на културните институти, читалища, културни организации, училища, на талантливите млади хора.
 5. 5. Работа по проблемите на културата, образованието, здравните и социалните дейности.
  Телефон: 0893 66 59 39

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА: Общински фонд „Култура“

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ