Състав на постоянните комисии

1. Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и контрол на изпълнение на решенията на Общински съвет

Председател: Станимир Русев Комбалов
Зам.-председател: Васил Добрев Петров
Секретар: Момчил Димитров Пантелеев
Членове: Борислав Стефанов Павлов
Владимир Минков Стефанов
Димитър Колев Павлов
Йордан Петров Стефанов
Лидия Начева Димитрова
Мария Митева Григорова
Милен Стоянов Петков
Румен Иванов Бозуков
Тодор Донев Братанов

2. Постоянна комисия по общинска собственост и местно самоуправление

Председател: Керанка Иванова Стамова
Зам.-председател: Стефан Пасков Стефанов
Секретар: Стефан Петров Стайков
Членове: Атанас Костов Делибалтов
Васил Добрев Петров
Владимир Минков Стефанов
Йордан Петров Стефанов
Милен Стоянов Петков
Мустафа Юсеинов Мустафов
Румен Иванов Бозуков
Тодор Донев Братанов
Христо Георгиев Котов
Христо Николов Христов
Евгени Атанасов Митев

3. Постоянна комисия по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи

Председател: Иван Колев Данчев
Секретар: Дора Димитрова Ескидарова
Членове: Веселина Георгиева Тонева
Деян Цанков Дечев
Мартин Симеонов Славов
Радост Любомирова Костова
Радостин Атанасов Бозуков
Славена Георгиева Шейтанова

4. Постоянна комисия по финанси, бюджет, икономическо развитие

Председател: Юлия Димитрова Пелишева-Гавазова
Зам.-председател: Минко Костов Минчев
Секретар: Мустафа Юсеинов Мустафов
Членове: Георги Стоянов Стоянов
Евгени Атанасов Митев
Здравко Кирилов Костадинов
Йордан Петров Стефанов
Мария Митева Григорова
Мартин Симеонов Славов
Николай Андреев Кадирев
Стефан Пасков Стефанов
Христо Георгиев Котов
Христо Николов Христов

5. Постоянна комисия по инвестиционна политика, устройство на територията и транспорт

Председател: Радослав Йорданов Кутийски
Зам.-председател: Владимир Минков Стефанов
Секретар: Георги Стоянов Стоянов
Членове: Керанка Иванова Стамова
Момчил Димитров Пантелеев
Мустан Мустафа Мехмедали
Николай Стоянов Стоянов

6. Постоянна комисия по образование, наука, култура и вероизповедания

Председател: Лидия Начева Димитрова
Зам.-председател: Соня Тенева Келеведжиева
Секретар: Стефан Петров Стайков
Членове: Веселина Георгиева Тонева
Дора Димитрова Ескидарова
Мартин Симеонов Славов
Николай Андреев Кадирев
Радост Любомирова Костова
Стефан Щилиянов Щилиянов
Славена Георгиева Шейтанова
Юлия Димитрова Пелишева-Гавазова

7. Постоянна комисия по здравеопазване, социална и жилищна политика

Председател: Димитър Колев Павлов
Зам.-председател: Мустан Мустафа Мехмедали
Секретар: Иван Колев Данчев
Членове: Дора Димитрова Ескидарова
Керанка Иванова Стамова
Лидия Начева Димитрова
Светомир Георгиев Мъндев
Славена Георгиева Шейтанова
Соня Тенева Келеведжиева
Стефан Щилиянов Щилиянов

8. Постоянна комисия за децата, младежта и спорта

Председател: Пламен Крумов Стоянов
Зам.-председател: Станимир Русев Комбалов
Секретар: Стефан Щилиянов Щилиянов
Членове: Борислав Стефанов Павлов
Веселина Георгиева Тонева
Мустан Мустафа Мехмедали
Николай Андреев Кадирев
Николай Стоянов Стоянов
Светомир Георгиев Мъндев
Соня Тенева Келеведжиева
Стефан Петров Стайков

9. Постоянна комисия по оперативен контрол

Председател: Мустафа Юсеинов Мустафов
Зам.-председател: Борислав Стефанов Павлов
Секретар: Георги Стоянов Стоянов
Членове: Атанас Костов Делибалтов
Димитър Колев Павлов
Евгени Атанасов Митев
Здравко Кирилов Костадинов
Мария Митева Григорова
Милен Стоянов Петков
Минко Костов Минчев
Радослав Йорданов Кутийски
Радост Любомирова Костова
Стефан Пасков Стефанов
Деян Цанков Дечев

10. Постоянна комисия по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство

Председател: Тодор Донев Братанов
Зам.-председател: Светомир Георгиев Мъндев
Секретар: Пламен Крумов Стоянов
Членове: Николай Стоянов Стоянов
Радослав Йорданов Кутийски
Христо Георгиев Котов
Христо Николов Христов

11. Постоянна комисия по установяване на конфликт на интереси.

Председател: Момчил Димитров Пантелеев
Зам.-председател: Васил Добрев Петров
Секретар: Румен Иванов Бозуков
Членове: Здравко Кирилов Костадинов
Радостин Атанасов Бозуков
Станимир Русев Комбалов
Юлия Димитрова Пелишева-Гавазова