Състав на постоянните комисии

 

 1. Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и контрол на изпълнение на решенията на Общински съвет

Председател: Станимир Русев Комбалов

Зам.-председател: Момчил Димитров Пантелеев
Секретар: Владимир Минков Стефанов
Членове: Борислав Стефанов Павлов
Димитър Колев Павлов
Йордан Петров Стефанов
Лидия Начева Димитрова
Мария Митева Григорова
Милен Стоянов Петков
Стефка Николаева Шевкенова-Пашова
Тодор Донев Братанов

Явор Димитров Гечев

 1. Постоянна комисия по общинска собственост и местно самоуправление

Председател: Керанка Иванова Стамова
Зам.-председател: Стефан Пасков Стефанов
Секретар: Стефан Петров Стайков
Членове: Атанас Костов Делибалтов
Владимир Минков Стефанов
Деница Нанкова Проданова
Денко Кирилов Делчев
Евгени Атанасов Митев
Живко Александров Минчев
Йордан Петров Стефанов
Мустафа Юсеинов Мустафов
Стефка Николаева Шевкенова-Пашова
Тодор Донев Братанов
Христо Георгиев Котов

Явор Димитров Гечев

 1. Постоянна комисия по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи

Председател: Иван Колев Данчев
Секретар: Дора Димитрова Ескидарова
Членове: Веселина Георгиева Тонева
Мартин Симеонов Славов
Наташа Петкова Пощова
Радост Любомирова Костова
Радостин Атанасов Бозуков
Славена Георгиева Шейтанова

 1. Постоянна комисия по финанси, бюджет, икономическо развитие

Председател: Георги Стоянов Стоянов
Зам.-председател: Минко Костов Минчев
Секретар: Мустафа Юсеинов Мустафов
Членове: Евгени Атанасов Митев
Живко Александров Минчев
Здравко Кирилов Костадинов
Йордан Петров Стефанов
Мария Митева Григорова
Милен Стоянов Петков
Мартин Симеонов Славов
Николай Андреев Кадирев
Стефан Пасков Стефанов
Христо Георгиев Котов

 1. Постоянна комисия по инвестиционна политика, устройство на територията и транспорт

Председател: Радослав Йорданов Кутийски
Зам.-председател: Владимир Минков Стефанов
Секретар: Георги Стоянов Стоянов
Членове: Керанка Иванова Стамова
Момчил Димитров Пантелеев
Мустан Мустафа Мехмедали
Николай Стоянов Стоянов

 1. Постоянна комисия по образование, наука, култура и вероизповедания

Председател: Лидия Начева Димитрова
Зам.-председател: Соня Тенева Келеведжиева
Секретар: Стефан Петров Стайков
Членове: Веселина Георгиева Тонева
Денко Кирилов Делчев
Дора Димитрова Ескидарова
Мартин Симеонов Славов
Николай Андреев Кадирев
Радост Любомирова Костова
Стефан Щилиянов Щилиянов
Славена Георгиева Шейтанова

 1. Постоянна комисия по здравеопазване, социална и жилищна политика

Председател: Димитър Колев Павлов
Зам.-председател: Мустан Мустафа Мехмедали
Секретар: Иван Колев Данчев
Членове: Дора Димитрова Ескидарова
Керанка Иванова Стамова
Лидия Начева Димитрова
Наташа Петкова Пощова
Светомир Георгиев Мъндев
Славена Георгиева Шейтанова
Соня Тенева Келеведжиева
Стефан Щилиянов Щилиянов

 1. Постоянна комисия за децата, младежта и спорта

Председател: Пламен Крумов Стоянов
Зам.-председател: Станимир Русев Комбалов
Секретар: Стефан Щилиянов Щилиянов
Членове: Борислав Стефанов Павлов
Веселина Георгиева Тонева
Деница Нанкова Проданова
Мустан Мустафа Мехмедали
Николай Андреев Кадирев
Николай Стоянов Стоянов
Светомир Георгиев Мъндев
Соня Тенева Келеведжиева
Стефан Петров Стайков

 1. Постоянна комисия по оперативен контрол

Председател: Мустафа Юсеинов Мустафов
Зам.-председател: Борислав Стефанов Павлов
Секретар: Георги Стоянов Стоянов
Членове: Атанас Костов Делибалтов
Димитър Колев Павлов
Евгени Атанасов Митев
Здравко Кирилов Костадинов
Мария Митева Григорова
Милен Стоянов Петков
Минко Костов Минчев
Радослав Йорданов Кутийски
Радост Любомирова Костова
Стефан Пасков Стефанов

 1. Постоянна комисия по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство

Председател: Тодор Донев Братанов
Зам.-председател: Светомир Георгиев Мъндев
Секретар: Пламен Крумов Стоянов
Членове: Живко Александров Минчев
Николай Стоянов Стоянов
Радослав Йорданов Кутийски
Христо Георгиев Котов

 1. Постоянна комисия по установяване на конфликт на интереси.

Председател: Момчил Димитров Пантелеев
Зам.-председател: Стефка Николаева Шевкенова-Пашова
Членове: Денко Кирилов Делчев
Здравко Кирилов Костадинов
Радостин Атанасов Бозуков
Станимир Русев Комбалов