Състав на постоянните комисии

 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНА УРЕДБА, ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АКТОВЕТЕ НА ОБС И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ
СЕКРЕТАР: НЕДЕЛЧО АНДОНОВ ВЕЛИКОВ
ЧЛЕНОВЕ:                           

 1. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ 
 2. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ
 3. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА
 4. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ
 5. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА
 6. ТЕОДОРА ТОДОРОВА МАРИНОВА“

           


 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕФКА НИКОЛАЕВА ШЕВКЕНОВА-ПАШОВА
СЕКРЕТАР: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ
ЧЛЕНОВЕ:    

 1.  ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ
 2. ЕЛЕНА ДИМЧЕВА ПЕТКОВА 
 3. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
 4. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ
 5. МИЛЕНА ПЕТКОВА ЧЕНКОВА- ДУРЕВА
 6. НЕДЕЛЧО АНДОНОВ ВЕЛИКОВ
 7. ПЕПА ЦВЕТАНОВА ГЕНЧЕВА
 8. СВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ МЪНДЕВ
 9. СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ
 10. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ
 11. ХРИСТО БОРИСОВ БОРИСОВ

 


 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ
СЕКРЕТАР: СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА           
ЧЛЕНОВЕ:                           

 1. АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ
 2. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА
 3. МИЛЕНА ПЕТКОВА ЧЕНКОВА-ДУРЕВА
 4. ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ БАЛТОВ

 


 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА КУРТЕВА КУРТЕВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ
СЕКРЕТАР: ХРИСТО СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
ЧЛЕНОВЕ:                           

 1. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ТЕНЕВ
 2. ДИНКО НАЧЕВ ГАНЧЕВ
 3. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ
 4. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ
 5. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ
 6. СВИЛЕН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ
 7. ТЕОДОРА ТОДОРОВА МАРИНОВА
 8. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ

 


 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ТРАНСПОРТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО НАЧЕВ ГАНЧЕВ 
СЕКРЕТАР: ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ   
ЧЛЕНОВЕ:                           

 1. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА
 2. ВЕСЕЛИНА КУРТЕВА КУРТЕВА
 3. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ТЕНЕВ
 4. ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
 5. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ
 6. ПЕПА ЦВЕТАНОВА ГЕНЧЕВА
 7. ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ БАЛТОВ
 8. СЪБИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКАНСКА-ВЪЛЕВА

 


 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА
СЕКРЕТАР: ЕЛЕНА ДИМЧЕВА ПЕТКОВА
ЧЛЕНОВЕ:         

 1. ВАНЯ ТОДОРОВА ПРОДАНОВА-СТЕФАНОВА
 2. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА
 3. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ТЕНЕВ
 4. ДИНКО НАЧЕВ ГАНЧЕВ
 5. ЕВГЕНИ МИТЕВ ЕНЕВ
 6. ЕВГЕНИЙ БАЛЕВ ГЕРГАНОВ
 7. СВИЛЕН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ
 8. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ
 9. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ

 


 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВИЛЕН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ
СЕКРЕТАР: СЪБИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКАНСКА-ВЪЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ:                           

 1. ВАНЯ ТОДОРОВА ПРОДАНОВА-СТЕФАНОВА
 2. ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА
 3. МИЛЕНА ПЕТКОВА ЧЕНКОВА-ДУРЕВА
 4. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ
 5. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
 6. ПЕПА ЦВЕТАНОВА ГЕНЧЕВА
 7. СВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ МЪНДЕВ
 8. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА
 9. ФИЛИП ТОДОРОВ КЪНЕВ

 


 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ДИМЧЕВА ПЕТКОВА
СЕКРЕТАР: СВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ МЪНДЕВ          
ЧЛЕНОВЕ:                           

 1. ЕВГЕНИЙ БАЛЕВ ГЕРГАНОВ 
 2. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ
 3. НЕДЕЛЧО АНДОНОВ ВЕЛИКОВ
 4. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
 5. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА
 6. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ
 7. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ
 8. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ
 9. СТЕФКА НИКОЛАЕВА ШЕВКЕНОВА-ПАШОВА
 10. ХРИСТО БОРИСОВ БОРИСОВ

 


 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ 
СЕКРЕТАР: ТЕОДОРА ТОДОРОВА МАРИНОВА
ЧЛЕНОВЕ:                           

 1. АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ
 2. ВЕСЕЛИНА КУРТЕВА КУРТЕВА       
 3. ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
 4. ЕВГЕНИ МИТЕВ ЕНЕВ
 5. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ
 6. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
 7. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ
 8. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
 9. СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ
 10. СТЕФКА НИКОЛАЕВА ШЕВКЕНОВА-ПАШОВА
 11. СЪБИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКАНСКА-ВЪЛЕВА
 12. ФИЛИП ТОДОРОВ КЪНЕВ

 


 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ФИЛИП ТОДОРОВ КЪНЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА
СЕКРЕТАР: ХРИСТО СТЕФАНОВ СТОЯНОВ 
ЧЛЕНОВЕ:

 1. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ
 2. ЕВГЕНИ МИТЕВ ЕНЕВ
 3. ЕВГЕНИЙ БАЛЕВ ГЕРГАНОВ
 4. ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ БАЛТОВ
 5. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ
 6. ХРИСТО БОРИСОВ БОРИСОВ“

 


 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ
СЕКРЕТАР: СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ           
ЧЛЕНОВЕ:                         

 1. ВАНЯ ТОДОРОВА ПРОДАНОВА-СТЕФАНОВА
 2. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ