СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ

Професия: Мениджър - международна търговия
Образование: Магистър инженер - Машиностроителна техника и технологии
Магистър - Компютърна бизнес информатика
Общински съветник от ГОС: БСП
Участие в предишен ОБС: Да
Акцент през мандата: Работи за подобряване стандарта и условията на живот, на гражданите на община Сливен.
Телефон: 0898 58 24 62