Етичен кодекс на кмета на общината, кметовете на населени места и общинските съветници от Община Сливен

Етичен кодекс на кмета на Общината, кметовете на населени места и общинските съветници от Община Сливен
[ Дата на публикуване: 05 април 2012 г., 14:52:02, размер на файла: 95.52kB ]