ЗАПОВЕДИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БАЗИСНИТЕ ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА И БАЗИСНИТЕ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕЖИЛИЩНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Заповед № РД 15-193/07.02.2024 год. относно актуализиране на базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на община Сливен от 01.03.2024 год.