Добре дошли!

Общински съвет Сливен осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Последни новини

Sesiq_25.11.2021

С 25 гласа „за“ местният парламент прие актуализацията на бюджета

На редовната си сесия днес местният парламент в Сливен одобри актуализацията на бюджета на Общината. Предложението бе подкрепено с 25 гласа „за“. Като основен аргумент за това кметът Стефан Радев посочи по-високите от планираните за периода постъпили приходи, в резултат на повишената събираемост от местни данъци и такси. Като друга причина той посочи още финансовите излишъци и икономии от проекти на Общината. Респективно, в разходната част, най-голямото изменение според него, е свързано с отложен заем по проекта за патронажната грижа, който се планира да бъде върнат през следващата бюджетна година. Измененията касаят още разходи за ремонти и изграждане на видеонаблюдение в няколко малки населени места и др. Общинският съвет одобри и внесените от кмета Стефан Радев поредни предложения, свързани с облекчителни мерки за местния бизнес и за пенсионерските клубове. Едното касае намаляване с 50 процента на наемите, включително, освобождаване от такса „тротоарно право“, заведенията за бързо обслужване, ресторанти, барове и кафе-сладкарници. Мерките за бизнеса ще важат до 31 декември 2021 г. „Голяма част от заведенията, с които традиционно работим, са затруднени заради пандемията и наложените мерки, не генерират и приходи. В общ интерес е те да продължат да работят, да успеят да задържат своя персонал, респективно Общината да отчита приходи от дейността им в бъдеще“, посочи кметът Радев. От заплащане на наеми ще бъдат освободени и пенсионерските клубове за почти цялата настояща година, от 1 февруари до 31 декември, като най-уязвима група. Подкрепа на днешната сесия получиха и двете допълнителни точки от дневния ред. Едната касае откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на общински обект. Втората - намаляване с 50 процента на наемите на общински обекти, разположени на територията на училищата в община Сливен за периода от 1 октомври до 31 декември 2021 г. Сред приетите точки бяха още бюджетната прогноза за периода 2022-2024 г., както и планът за действие на общинските концесии за периода 2021-2027 г. Беше гласувано и предложението Община Сливен да участва в два европейски проекта, свързани с разширяване на обхвата на социалните услуги в града. Двете точки, свързани със закупуване на нов ЕКГ апарат от ДКЦ-2 Сливен и ремонтни дейности със собствени средства в Дентален център-1 Сливен, също получиха необходимата подкрепа. В рамките на заседанието местният парламент одобри и предложението за разширяване на общинската транспортна схема по линията Сливен-Сливенски минерални бани-Ковачите-Младово. В нея ще бъде включено и село Коньово. Сред гласуваните точки от дневния ред попаднаха още обичайните разпоредителни сделки – решения за разпореждане с общинско имущество, прекратяване на съсобственост, съгласуване и одобряване на устройствени планове и отпускане на финансови помощи на граждани. Обичайно, сесията се проведе в зала „Май“, при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Traur

Димитър Митев изказва съболезнования към близките на загиналите при пожара в село Рояк и при тежката катастрофа на „Струма“

Днес в община Сливен е обявен Ден на траур в памет на загиналите при двете трагедии – от пожара в Дом за възрастни хора в село Рояк, община Дългопол, и в автобусната катастрофа на автомагистрала „Струма“. От мое и от името на колегите ми от Общински съвет-Сливен, изказвам най-искрени съболезнования към семействата на загиналите. Нека Бог им даде сили и кураж в мъката им! Мир на праха им и вечен покой на невинните им души! Димитър Митев Председател на Общински съвет-Сливен

Sesiq_25.11.2021

Акценти за предстоящото заседание на Общински съвет-Сливен

53 точки са включени в предварителния дневен ред на предстоящата сесия на местния парламент, насрочена за 25 ноември. Обичайно, тя ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч., при спазване на противоепидемичните мерки. Сред предложенията за гласуване председателят Димитър Митев открои актуализацията на бюджета, която по думите му се налага поради няколко причини. Сред тях са финансови остатъци от проекти, които Общината е реализирала, и които ще бъдат добавени в приходната част на бюджета. По отношение на разходната част Митев коментира, че тя е свързана с отпускане на средства за текущи ремонти на детски градини, на тротоарни настилки и на част от уличната мрежа. Разходите в бюджета касаят още доставка и монтаж на специализирана апаратура за нуждите на Дом за стари хора – Сливен, осигуряване на сграда за членовете на пенсионерския клуб в с. Камен. Средства ще бъдат насочени и за изграждане на система за видеонаблюдение в селата Струпец, Бинкос, Чокоба, Ковачите, Николаево, Калояново и др. В дневния ред на сесията в четвъртък попадат още бюджетната прогноза за периода 2022-2024 г., както и планът за действие на общинските концесии за периода 2021-2027 г. Общинските съветници ще гласуват и внесените от кмета Стефан Радев поредни предложения, свързани с облекчителни мерки за местния бизнес и за пенсионерските клубове. Едното касае намаляване с 50 процента на наемите на заведения за бързо обслужване, ресторанти, питейни заведения и кафе-сладкарници. В предложението е включено и освобождаване от такса „тротоарно право“. Мерките за бизнеса ще важат до 31 декември 2021 г. Заради пандемията, от заплащане на наеми ще бъдат освободени и пенсионерските клубове за почти цялата настояща година, от 1 февруари до 31 декември, като най-уязвима група. Общинският съвет ще разгледа и гласува и точка, даваща възможност Община Сливен да участва в два европейски проекта, свързани с разширяване на обхвата на социалните услуги в града. На заседанието в четвъртък местният парламент ще гласува и даването на съгласие, ДКЦ-2 Сливен да закупи със собствени средства нов ЕКГ апарат, а на Дентален център-1 Сливен, да извърши ремонт със собствени средства. Като акценти Димитър Митев открои и предложенията, от които едното е за създаването на звено „Общинска полиция“, а другото касае разширяването на общинската транспортна схема по линията Сливен-Сливенски минерални бани-Ковачите-Младово. В нея ще бъде включено и село Коньово, по молба на жителите на населеното място. В заключение Митев посочи, че в дневния ред попадат още обичайните разпоредителни сделки – решения за разпореждане с общинско имущество, съгласуване и одобряване на устройствени планове и отпускане на финансови помощи на граждани. „Сигурен съм, че за пореден път общинските съветници ще проявят активност и важните дейности за доброто развитие на общината, ще получат подкрепа“, е на мнение председателят на местния парламент.

Slivnaliy

Излезе от печат втората книга „Сливналии“

Факт е втората книга „Сливналии – 20 интервюта“. Тя излиза три години след първата книга със същото заглавие и същия брой интервюта, и отново със спомоществователството на Общинския фод „Култура“. Новата книга е събрала в себе си личности от всички сфери на живота. Списъкът на интервюираните сам по себе си говори за стремежа на авторката Йорданка Раданчева да обхване хора, достойно представящи Сливен и в същото време очертаващи неговия разнолик облик – обществен, стопански, културен, етнически... Не всички са родени в Сливен, не всички са останали да живеят в него, но житейският им път е белязан дълбоко от града на Сините камъни. Сливен също им дължи много, защото те са допринесли за изграждане на съвременния му облик, а мнозина от тях – и за доброто лице на България по света. Участници в тази книга са Петър Балездров, Янко Братанов, Васил Долапчиев, Неделчо Домусчиев, Станка Златева, Нгуен Зунг, Георги Калайджиев, Трифон Ковачев, Стефан Лисицов, Анна Малешкова, проф. Камен Миркович, Михаил Михайлов, Жак Навон, д-р Иванка Панайотова, Аспарух Панов, акад. Николай Попов, Стефан Русинов, Елисавета Савченко, Камен Чанев, Сейфетин Шекеров. Интервютата са построени по един и същ модел, имащ за цел да обхване както обозримото минало, така и настоящето, но и перспективата за това, което ни очаква – бъдещето на града през погледа на интервюираните. Разговорът със събеседниците е предаден в почти автентичния си вид и съвкупността от двайсет различни гледни точки към времето и града добавя интересни детайли към историята на Сливен и на страната ни.

Честит 1 ноември

Честит 1 ноември - Ден на народните будители!

Уважаеми съграждани, В Деня на народните будители, който по традиция отбелязваме на 1 ноември, за мен е удоволствие да поздравя всички, които със своето слово, знания, опит и любов към духовното, продължават делото на великите ни предци - просветители още от древни времена. Днес е ден, в който отдаваме почит пред делото на всички, които с перо в ръка извоюваха българското просвещение, църковна независимост и запазиха българския национален дух. Ние не живеем във времето на Паисий Хилендарски и неговата реликва „История славянобългарска“, Софроний Врачански, Добри Чинтулов, Иван Вазов, Христо Ботев, Васил Левски и много други, неизменна част от нашата история. Други ще се родят след тях, но нека ги помним, нека ги помнят и тези след нас! За мен е удоволствие днес да поздравя и да изразя признателност към делото на всички учители, които разпространяват знанието и будят любовта ни към него, хората, които провокират нашата любознателност, креативност и стремежа ни да се развиваме. Безспорни са ролята и трудът и на хората на изкуството, поети, писатели, творците, които с труда си продължават да обогатяват нашите език и култура и ни карат да мечтаем. Във време на предизвикателства и непрекъснати промени, повече от всякога имаме нужда от тях! Пожелавам на всички здраве, енергия, много късмет и вяра! Честит празник! Димитър Митев Председател на Общински съвет-Сливен

Виж всички новини
Община Сливен

Община Сливен

Община Котел

Община Котел

Община Нова Загора

Община Нова Загора

Община Твърдица

Община Твърдица

НСОРБ
Регионална Асоциация на Общини Тракия
НАПОС