Добре дошли!

Общински съвет Сливен осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Последни новини

Zlatna praskova

Производители от цялата страна и чуждестранни гости събра юбилейното издание на „Златна праскова“ в Гавраилово

Производители от цялата страна си дадоха среща на 20-ото юбилейно издание на летния празник в сливенското село Гавраилово „Златна праскова“. По време на официалното откриване кметът на община Сливен Стефан Радев сподели пред жителите, участници и гости, че през годините празникът е успял да се превърне в посланик на добри практики в дейностите на земеделските производители, а Гавраилово се е утвърдило като столица на Долината на прасковите. „Горд съм, че почти половин година съм живял в Гавраилово като бригадир в тогавашната фабрика за преработка на праскови. Да си пожелаем по-често да се връщаме във времена на почит към земеделския труд, който ни е давал толкова ценни плодове. Вярвам, че това е пътят на просперитет, както на отделните семейства и региони, така и на цялата страна“, заяви още сливенският градоначалник. На свой ред кметът на село Гавраилово и домакин на проявата Димитър Андреев благодари за подкрепата на Общински съвет-Сливен, всички спонсори и участници в тазгодишното издание на празника. Той пожела здраве, успех и добро настроение на посетителите. По време на откриването бе отслужен молебен за здраве, както и награждаване на участниците от конкурса за най-добре поддържана плододаваща прасковена градина. Сред гостите на днешното откриване бяха областният управител Веселин Вълчев, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, зам.-кметът Пепа Чиликова, секретарят на общината Валя Радева, Димитър Ванев - Национална служба за съвети в земеделието-София, кметове на населени места и кметски наместници. И тази година програмата на празника включва изложби, дискусии, семинари, дегустации и конкурси. „Златна праскова“ се провежда под патронажа на министъра на земеделието. Организатор е Община Сливен, Министерството на земеделието, Общински съвет - Сливен, Кметство Гавраилово, Народно читалище „Слънце 1928“-Гавраилово, Институт по овощарство - Пловдив, сдружението на производителите на праскови „Българска праскова“ и Националната служба за съвети в земеделието. По данни на Областната дирекция „Земеделие“, прасковените насаждения в община Сливен са 14 010 дка или над 94 процента от всички прасковени насаждения, отглеждани в Сливенска област /14 850 дка/. 13 500 дка са плододаващите, а 510 дка - младите градини в общината.

Sesiq

Местният парламент гласува отмяна на досега действащия правилник на Общински фонд „Ин витро“

На днешното си редовно заседание местният парламент в Сливен прие новата програма за ин витро процедурите, както и отмяна на правилника за организацията и реда на работа на Общински фонд „Ин витро“. Подкрепа получи и актуализацията на бюджета. По думите на кмета Стефан Радев тя е свързана предимно с разходи. Те предвиждат Общината да отпусне средства в размер на близо 37 хил. лв., за откриване на астрономическа обсерватория в Сливен. Средства ще бъдат отпуснати и за изграждане на система за видеонаблюдение в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – селище „Качулка“, на територията на Общинския пазар. Общински средства ще бъдат насочени и за ремонти в няколко населени места. По отношение на въпроса с актуализацията кметът открои съществена промяна от тази година. Тя касае предимно бюджетните дейности, които позволяват разместване на средства между отделните общински функции в преходните остатъци. „Досега не съществуваше такава практика. Промяната обаче ни дава възможност да не връщаме тези преходни остатъци в държавния бюджет, а да ги използваме за финансиране на дейности, които досега дофинансирахме със собствени средства“, уточни Стефан Радев. В рамките на сесията бяха гласувани и отчетите за изпълнението на общинския бюджет за 2021 г. и за дейността на местния парламент и постоянните му комисии за първото шестмесечие на 2022 г. Подкрепа получиха и точките за включване на няколко училища и детски градини от община Сливен в списъка на защитените и средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 г. Това са - Основно училище ,,Васил Левски”, с. Стара река и Основно училище „Хаджи Димитър”, с. Бяла, ДГ „Здравец” - гр. Кермен, ОУ ,,Св. Климент Охридски”, с. Блатец, ОУ ,,Хаджи Димитър”, с. Бяла, ОУ ,,Найден Геров”, с. Гавраилово, ,,ОУ ,,Христо Смирненски” - гр. Кермен, ОУ ,,Христо Ботев”, с. Самуилово, ОУ ,,Васил Левски”, с. Стара река, ОУ ,,Св. Паисий Хилендарски”, с. Тополчане и ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий” - гр. Сливен. С решение на общинския съвет бяха утвърдени и съществуващите слети паралелки, чийто брой ученици е под минимално установения и промяна в групите в детски градини за учебната 2022/2023 г. Одобрение получи и предложението за упълномощаване на кмета Стефан Радев, да подпише запис на заповед за авансово плащане по проект „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”. Проектът се изпълнява от Община Сливен и предвижда обновяване на пространства в РИМ „Д-р Симеон Табаков“, Художествена галерия „Димитър Добрович“ и зала „Сливен“. Местният парламент гласува и упълномощаване на представител на Община Сливен за участие и гласуване в извънредното общо събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен. То е насрочено за 29 юли от 11 ч. На днешното заседание Общинският съвет прие единодушно декларация относно опасността от прекратяване дейността на Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“. В нея общинските съветници призовават всички отговорни институции при вземане на решенията за спирането на доставките на гориво, да оценят ефектите, които ще окажат върху всички над 14 000 абонати на Топлоцентралата в Сливен.

Deklaraciq

Местният парламент прие декларация относно опасността от прекратяване дейността на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“

Общински съвет Сливен излезе с обща декларация по повод писмо от „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“, че може да преустанови дейността си поради липса на гориво. В декларацията, която беше гласувана на днешното редовно заседание на местния парламент, общинските съветници призовават всички отговорни институции при вземане на решенията за спирането на доставките на гориво, да оценят ефектите, които ще окажат върху всички над 14 000 абонати на Топлоцентралата в Сливен. „Ние, общинските съветници от Общински съвет Сливен оценяваме всички рискове, свързани д отоплението на гражданите на Сливен. Евентуалното принудително прекратяване на дейността на Топлофикация – Сливен създава огромен риск за близо половината домакинства в Сливен, голяма част от детските градини и училища в града, лечебните заведения и хиляди наши съграждани през новия отоплителен сезон. Призоваваме всички отговорни органи и институции при вземане на управленски решения, да оценяват ефектите върху засегнатите групи граждани. За нас е неприемливо, каквото и да било управленско решение, което е в ущърб и би засегнало всички абонати на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“, се казва в декларацията. От своя страна кметът Стефан Радев заяви, че е изключително обезпокоително, ако се стигне до преустановяване дейността на Топлофикация-Сливен. „Почти половината наши съграждани са абонати на Топлофикация и за нас не е приемливо такива опции въобще да се поставят на дискусия. Всяко решение трябва да се взема след оценка на въздействието върху различните групи потребители и как те могат да се справят с проблемите, които ще възникнат“, заяви Радев. Той припомни, че почти всички общински дейности – училища, детски ясли и градини, спортни съоръжения, плувен басейн и административни сгради, се отопляват с парно, а при евентуално принудително спиране, ще трябва да се премине на отопление с електричество, което ще натовари бюджетите на всички потребители, както и самата електропреносна мрежа.

Fond Kultura

Общински фонд „Култура“ e финансирал проекти за над 150 хил. лв.

От създаването на Общински фонд „Култура“ през 2015 г., до днес, близо 80 проекта са получили финансиране, отчете пред журналисти председателят на Управителния съвет на фонда Соня Келеведжиева. „Гордеем се, че сме една от общините в страната, която има възможност да подпомага културата и изкуството в Сливен. Над 150 хил. лв. са отпуснати за реализирането на проекти в сферата на изкуството и с културна насоченост. За близо седем години от създаването на фонда, са постъпили и разгледани над 120 проекта“, посочи още Келеведжиева. Общински фонд „Култура” при Община Сливен допуска и подкрепя финансово стойностни образци на културата, допринасящи за съхраняване и обогатяване на духовния живот на региона. Право да подават проекти имат организации, културни институти и индивидуални дейци на културата от страната и чужбина. Проектите могат да бъдат в различни форми на музикалното изкуство, художествени или литературни произведения, документални филми, изследователски трудове, свързани с културно-историческото наследство на Сливен, творчески продукти на млади сливенски дарования и др. Според правилника сумата, която може да бъде отпусната за одобрен индивидуален проект е до 3 хил. лв. Ако проектът е с национално значение, има пряко отношение към Сливен и представянето му на аудиторията в цялата страна, Управителният съвет има право да отпусне сумата от 5 хил. лв. През годините фондът е финансирал многократно проекти на културни институти в града – на Държавния куклен театър, на Драматичен театър „Стефан Киров“, на Художествена галерия „Димитър Добрович“, организации, училища, читалища, издателства, както и индивидуални творци, включително, бесарабски българи-творци. Подпомогнато е и издаването на 2 и 3 том на „Опит за история на град Сливен“ на д-р Симеон Табаков. В тази връзка Соня Келеведжиева приветства подетата от кмета Стефан Радев инициатива – Община Сливен да преиздаде трилогията, посветена на Сливен на писателя Цончо Родев. От името на фонда тя изрази готовност да се включи като партньор в инициативата по преиздаването на епоса.

In vitro

Общински фонд „Ин витро“ увеличава от 3 на 5 хил. лв. финансовата помощ за процедурите

Финансовата помощ за процедурите, осигурена от Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Сливен, ще се увеличи от 3 на 5 хил. За това информира общинският съветник и председател на Комисията към фонда Момчил Пантелеев. Освен увеличението, на сесията този четвъртък, местният парламент ще гласува отмяна на досега действащия правилник за работа на фонда и нова програма за ин витро процедурите. „Фондът в община Сливен се наложи и през 9-те години, откакто е създаден, отчетените резултати, са повече от задоволителни. Това налага да приемем механизъм на работа, който да съответства на националното законодателство. Поради тази причина се налага отмяна на досега действащия правилник и да се създаде нова структура и организация, която да работи под ръководството на Община Сливен“, посочи Пантелеев. Той подчерта, че отмяната му няма да доведе до закриване на общинския фонд. Целта е да бъдат разписани нови правила, които да не противоречат на закона. По думите му новият правилник и програма предвиждат подобряване на условията и оптимизация на дейността на фонда. Освен увеличение на сумата, с която Общината ще подпомага семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Сливен, право да кандидатстват ще имат и самотни майки. Общински фонд „Ин витро“ е създаден през 2013 г., а Община Сливен е сред първите в страната, която се включва в подпомагане на лечението на двойки с репродуктивни проблеми.

Виж всички новини
Община Сливен

Община Сливен

Община Котел

Община Котел

Община Нова Загора

Община Нова Загора

Община Твърдица

Община Твърдица

НСОРБ
Регионална Асоциация на Общини Тракия
НАПОС