Добре дошли!

Общински съвет Сливен осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Последни новини

Turjestveno zasedanie

Тържественото заседание на Общински съвет-Сливен се отменя

Във връзка с усложнената епидемична обстановка на територията на област Сливен и въведените допълнителни противоепидемични мерки, насрочената за 25 октомври тържествена сесия на Общински съвет-Сливен, се отменя. Решението за това е взето от Председателския съвет при местния парламент, като основният мотив за това е високата заболеваемост, която се наблюдава в областта през последните дни.

Praznik

На Петковден Кермен отбелязва 47 години от обявяването му за град

47 години от обявяването на Кермен за град, се отбелязват днес, на Петковден. Традиционно, денят започна с Празнична Света литургия в Храм „Света Петка“. Сред посетителите в светата обител бе и председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и общински съветници. В знак на почит, заедно с жители на града, Митев поднесе и цветя пред паметника на загиналите през войните керменлийци. Във връзка с допълнителните противоепидемични мерки на територията на област Сливен, предвидените празнични мероприятия, бяха отменени.

22_septemvry

Поздравление на Димитър Митев по случай 22 септември - Ден на Независимостта на България

Скъпи съграждани, С обявяването на Независимостта на България през 1908 г., нашата страна осъществява едно велико национално постижение. С този акт тя постига абсолютен суверенитет и се присъединява към голямото европейско семейство. Идеята за независимостта се ражда след Съединението и тя бива постигната с умели действия, дипломатически такт и разумна политика. Не трябва да забравяме и всички онези, които поведоха борбата за свободен и целокупен народ много преди България да се превърне в суверенна държава. Онези, които с оръжие и с перо в ръка отдадоха живота си днес да се наричаме свободни и сами да градим своето бъдеще. Длъжни сме да съхраняваме родовата си памет, да бъдем отговорни и водени от обща кауза - заради тях, заради децата ни, заради България! Честит празник! Димитър Митев Председател на Общински съвет-Сливен

Sesiq

8 допълнителни точки бяха включени в дневния ред на днешната сесия на Общински съвет-Сливен

Осем допълнителни точки бяха включени в дневния ред на днешната сесия на общинския съвет. Така общият брой на предложенията за гласуване стана 46. Те касаеха предимно изменението на подробни устройствени планове на отделни парцели, а също и промяна в общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни линии Сливен – Бозаджии, Сливен – Скобелево и Сливен – Струпец С 27 гласа „за“ общинският съвет прие актуализацията на бюджета. По думите на кмета Стефан Радев тя е свързана с вътрешни размествания по някои от финансовите пера заради приключване на текущи проекти, които Община Сливен изпълнява. Предвижда се още финансиране за част от дейността на предоставяните социални услуги в града, за ремонти на читалищата в селата Желю войвода и Ичера, за отводняване и рехабилитация на част от уличната мрежа в Сливен и в няколко населени места. Общинските съветници гласуваха и изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Като основен аргумент за изменението на част от текстовете, кметът Радев посочи промяната в Закона за автомобилните превози /ЗАП/, съгласно, който издаването на удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, както вписване на МПС, отписване и промени в данните на издадените такива, се извършва от кметовете на общините или оправомощени от тях длъжностни лица. В текстовете на закона е определена още такса за вписване на водач и за отписване на автомобил и водач, с която ще се възстановят средствата на Общините по предоставената услуга. Одобрение получи и внесеното от кмета Стефан Радев предложение за намаляване с 50 % на месечните наеми на обектите в училищата за периода от 1 февруари до 30 април 2021 г. На днешната сесия бяха гласувани още информация за текущото изпълнение на бюджета на общината за първото полугодие на тази година и отчет за дейността на общинския съвет и неговите постоянни комисии за първото шестмесечие на 2021 г. Беше разгледано и даване на съгласие кметът на община Сливен да подписва споразумения за партньорство със заинтересовани страни от Югоизточен регион за планиране и страната. Местният парламент одобри Програма и план на действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината за периода 2021-2025 г. и Програма за опазване на околната среда 2021 г. – 2028 г. Подкрепа получи и Програмата за работата на местния парламент за четвъртото тримесечие на 2021 г. Георги Киров беше избран за управител на „Обреден комплекс“ ЕООД-Сливен. Обичайните точки, свързани с териториалното устройство и по-конкретно, с разпореждане на общинска собственост и разрешение за изготвяне на подробни устройствени планове също получиха нужното одобрение. Обичайно, сесията се проведе в зала „Май“, съгласно наложените противоепидемични мерки.

15 septemvry

Поздравление на председателя на местния парламент Димитър Митев по случай първия учебен ден

Уважаеми учители, родители, Мили ученици, За мен е удоволствие лично от мое и от името на колегите ми от Общински съвет-Сливен да ви поздравя по случай новата учебна година. Нека за всички тя да бъде изпълнена с по-малко предизвикателства и повече възможности! За първокласниците този ден е по-специален, защото училището за първи път пред тях разкрива своите врати. Пожелавам им да изучават с любознателност и старание необятния свят, който ще им се разкрие, да се радват на нови приятелства и много щастливи дни. На учениците от прогимназиален и гимназиален етап пожелавам още много успехи и активно да участват в обучителния процес, който ще спомогне за бъдещото им развитие и реализация. Използвам случая да изразя благодарност към всички учители, които показаха търпение и висок професионализъм през изминалата и трудна учебна година. Успяхте в предизвикателствата на съвремието да се адаптирате, да мобилизирате енергията си и все така да бъдете ключова фигура за възпитателните, образователните и ценностните процеси в живота и постиженията на вашите ученици! На всички пожелавам здраве, благополучие, високи постижения и успехи! На добър час!

Виж всички новини
Община Сливен

Община Сливен

Община Котел

Община Котел

Община Нова Загора

Община Нова Загора

Община Твърдица

Община Твърдица

НСОРБ
Регионална Асоциация на Общини Тракия
НАПОС