Добре дошли!

Общински съвет Сливен осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Последни новини

Osvobojdenie na Sliven

Днес се навършват 144 от Освобождението на Сливен

В Сливен днес се отбелязват 144 години от Освобождението на града от османско иго. Заради нарастващия брой заболели от коронавирус и тази година не се състоя официална градска церемония. Бележитата годишнина днес почетоха председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и общински съветници, кметът Стефан Радев, зам.-областният управител Димитринка Петкова и граждани. В памет на загиналите те поднесоха цветя пред морената на пл. „17 януари“ в кв. „Клуцохор“. „Днес изразяваме не само своите почит и признателност към героите, но и гордост, че градът ни е дал много и е с исторически принос за Освобождението на България. На този ден, преди 144 години, жаждата за национално обединение, героичните подвизи, надеждата и стремежът към национална идентичност, се увенчават с успех и ликуват. Днес предизвикателствата на нашето време са други и точно тези емблематични за историята ни моменти, ни карат да се замислим, да пренареждаме своите приоритети. Страната ни е с велико минало, от нас зависи, какво ще е нашето бъдеще“, заяви по повод годишнината кметът Радев. През 1878 г. в Сливен навлиза втори дивизион на 13-и драгунски полк, командван от майор Виктор Кардашевски и части от 23-ти Донски казашки полк, с командир полковник Николай Бакланов. На 5 януари 1878 г. четата, водена лично от Панайот Хитов влиза в Сливен, впоследствие войводата достига до Одрин, в авангарда на руската армия. За участието си във войната Панайот Хитов е награден с орден „Св. Станислав ІІІ степен”. На 6 януари пристига и Жельо войвода. На 8 януари в града влизат и основните части на руските войски. В югозападната част на кв. „Клуцохор“ – местността Харманите (днес площад „17 януари”), населението ги посреща и приветства. Идва дълго чаканото и изстрадано освобождение от гнета на робството. В тържественото посрещане на руските войски се включа цялото население на града, а възторжено слово лично произнася полуслепият и болен поет Добри Чинтулов.

Pozdravlenie za Koleda

Димитър Митев и общинските съветници поздравяват жителите на община Сливен за предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Уважаеми съграждани, В навечерието на Рождество Христово, за мен е удоволствие да поздравя вас и семействата ви, лично от мое и от името на колегите ми от Общински съвет-Сливен. Бъдете здрави! Нека празничните дни донесат много топлина, сплотеност, щастливи мигове и уют във всеки дом! Изпращаме нелека година, като си пожелавам следващата да бъде по-малко трудна и да ни даде повече време, в което да бъдем с близките си. Да ни донесе много лично и семейно щастие, повече вяра и надежда. Уверявам ви, че аз и колегите ми ще продължим да работим за доброто качество на живот за жителите на община Сливен. Всяко решение, което Общински съвет разглежда и подкрепя на своите заседания, ще продължи да бъде единствено и само в интерес на гражданите и просперитета на града ни! Светло Рождество Христово и успешна 2022 година! Димитър Митев Председател на Общински съвет-Сливен

Sesiq

Акценти от последното за тази година заседание на Общински съвет-Сливен

Общинският съвет в Сливен проведе последното си за тази година заседание. Към предварителните 39 точки бяха приети и 6 допълнителни предложения. Едното от тях беше за учредяване право на строеж за срок от 30 години върху общински имоти в Промишлена зона за изграждане на фотоволтаична централа. Други бяха свързани с даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен по проект „Красива България“ за ремонт на ППМГ „Дори Чинтулов“ и даване на съгласие за участие на Община Сливен като партньор по проект на Регионалния център за икономическо развитие. Съветниците гласуваха актуализация на общинския бюджет, която касае разходи за отводнителни дейности в един от кварталите на Сливен, за ремонт на училището в село Панаретовци, изграждане на колумбарийни стени и благоустрояване на алеи на Новоселските гробища, както и за газифицирането на Спортна зала „Младост“. Общинският съвет одобри план-сметката за дейностите по събиране и извозване на битовите отпадъци за 2022 г. Като допълнителни точки бяха гласувани проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Беше прието изменение и допълнение на част от текстовете на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, свързани с регламентиране на реда и начина на ползване на кварталните клубове. Целта е те да разширят обхвата си на дейност и обектите да се ползват от повече хора. Поддръжката и осигуряването на консумативи за помещенията, както и досега, се поема от Община Сливен. Бяха приети още Програмата за работа на Общинския съвет през първото тримесечие на 2022 г., и Програмата за развитие на читалищната дейност в общината за следващата година. Общинският съвет гласува и Правилника за устройството и дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие – Център за кариерно ориентиране.

Sesiq_20.12.2021

Последната редовна сесия на местния парламент за 2021 г. е на 20 декември

Общо 39 точки предстои да разгледа на своя редовна сесия местният парламент на 20 декември, понеделник. Предварителният дневен ред на заседанието предвижда актуализация на общинския бюджет, разпоредителни сделки с общинска собственост, както и промяна в част от текстовете в една от общинските наредби. Това открои сред акцентите за предстоящото заседание председателят Димитър Митев. По-конкретно, той се спря на предстоящото и последно за тази година изменение на основния финансов документ, което по думите му касае разходи за отводнителни дейности в един от кварталите на Сливен, за ремонт на училището в село Панаретовци, изграждане на колумбарийни стени и благоустрояване на алеи на Новоселските гробища. Средства от бюджета ще бъдат отпуснати и за газифицирането на Спортна зала „Младост“. Одобряване на план-сметката за дейностите по събиране и извозване на битовите отпадъци за 2022 г., също предстои да бъде гласувано. Митев отчете, че над два млн. лв. увеличение на разходите спрямо 2021 г. сочат разчетите в план-сметката на планираните разходи за 2022 г. При такова увеличение необходимото дофинансиране за дейностите по сметосъбиране от бюджета на Община Сливен ще достигне 6 млн. лв. По отношение на изменението и допълване на част от текстовете на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, той посочи, че те са свързани с регламентиране на реда и начина на ползване на кварталните клубове. Изменението предвижда тези клубове да разширят обхвата си на дейност и да се ползват от повече групи от хора. Той подчерта, че поддръжката и осигуряването на консумативи за помещенията се поема от Община Сливен, а за ползвателите – ще бъде напълно безплатно. Ще бъде назначено и лице, което ще се занимава с материалната база, със спецификите и възникналите проблеми на отделните клубове. Сред точките, които предстоят да бъдат разгледани и гласувани попадат още приемане на програми – едната, от които, за работата на общинския съвет през първото тримесечие на 2022 г., и за развитие на читалищната дейност в общината за следващата година. Общинският съвет ще гласува и правилника за устройството и дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие – Център за кариерно ориентиране, също са сред предвидените за гласуване предложения. Други две предложения от дневния ред за гласуване са одобряване на докладите от годишната и от последващата оценка за 2020 г. на изпълнението на Плана за развитие на Община Сливен 2014-2020. Сесията ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч., при спазване на противоепидемичните мерки.

Izvunredna_sesiq

Зам.-кмет ще представлява Общината в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Сливен”

На днешната извънредна сесия на местния парламент в Сливен бе гласувано упълномощаването на зам.-кмета Камен Костов, като представител на Общината в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Сливен”. Единствената точка в дневния ред бе подкрепена с 23 гласа „за“. Общото събрание на съдружниците е насрочено на 17 декември от 11 ч. На него предстои да бъде взето решение за получаване на заем от „Български ВиК холдинг“ ЕАД в размер на 8 800 712 (осем милиона осемстотин хиляди седемстотин и дванадесет) лв. Средствата от кредита се планира да бъдат използвани за изпълнението на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на кв.“Речица“, гр. Сливен“, който стартира през лятото на 2021 г. По-конкретно, осигуреното финансиране, ще бъде насочено за подмяна на стария водопровод в квартал „Речица“, който създава постоянно проблеми и аварии. Темата за нуждата от допълнително финансиране, което да покрие цялостната подмяна на водопровода, паралелно с изграждането на канализационната мрежа в квартала, бе повдигната още през месец август тази година. Тогава по инициатива на кмета Стефан Радев се проведе среща с народните представители от сливенски избирателен район в 46-ото Народно събрание, областния управител, председателя на Общинския съвет и представители на ВиК. В рамките на срещата тогава кметът Радев потърси съдействие от депутатите за осигуряване на финансиране, тъй като проблемът с водопровода не търпи отлагане и трябва да се търси решение в тази посока. Те от своя страна подкрепиха инициативата и поеха ангажимент за съдействие. В тази връзка беше представен и изготвеният от Община Сливен технически проект за цялостната подмяна. „Радвам се, че нашата инициатива успя да се реализира и въпросът с водоснабдяването и канализацията за жителите в квартал „Речица“, ще бъде изцяло решен. Целият проект се изпълнява от ВиК, а Община Сливен се е посветила в усилия да подкрепя водното дружество за изпълнението на този проект, защото той касае всички жители на Сливен“, коментира темата кметът Стефан Радев на днешната извънредна сесия на общинския съвет. Строителните дейности в кв. „Речица“ са в рамките на голям проект, който обхваща Сливен и Нова Загора на стойност 131 млн. лева по ОП „Околна среда“, съфинансиран от ЕС чрез Кохезионния фонд.

Виж всички новини
Община Сливен

Община Сливен

Община Котел

Община Котел

Община Нова Загора

Община Нова Загора

Община Твърдица

Община Твърдица

НСОРБ
Регионална Асоциация на Общини Тракия
НАПОС