Добре дошли!

Общински съвет Сливен осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Последни новини

Nikulden

Поздравление на председателя на Общински съвет-Сливен Димитър Митев по случай Никулден

Скъпи съграждани, Навръх Никулден – един от най-големите християнски празници, които по традиция събират цялото семейство, пожелавам на всички здраве, мирни и светли празнични дни! Нека дните ни бъдат изпълнени с вяра единение и благоденствие! На всички, които днес отбелязват професионалния си празник и на имениците пожелавам сили, късмет и още много успехи в начинанията! Нека Свети Николай Мирликийски закриля всяко семейство! Светъл празник! Димитър Митев Председател на Общински съвет-Сливен

Obshtestveno obsujdane

Обществено обсъждане за дълга от Фонд за устойчиви градове, свързан с ремонта на Лифта и музеите с национално значение в Сливен

Проведе се обществено обсъждане на намерение за увеличаване на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”. Решението за дълга е взето на 19 декември 2019 година от Общинския съвет и се отнася до изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“. Той се финансира чрез комбинирана подкрепа между финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 - 2020 г. Представянето на исканото увеличаване и информация за проекта представи инж. Стоян Марков – заместник-кмет „Икономическо развитие“ в Община Сливен. „Причината за нуждата от увеличението на дълга е, че в процеса на изпълнение на проекта и след съгласуване на изготвените инвестиционни проекти, в резултат на високата инфлация и повишаването на цените на строително-монтажните работи (СМР) за този период, беше установено, че се формира недостиг при финансирането на планираните СМР. Необходими са допълнително 1 700 000 лева", каза Стоян Марков. Той подчерта, че допълнителните финансови средства са много важни за пълното и качественото изпълнение на финансирания проект на Община Сливен по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 и "Фонд за устойчиви градове". "Този проект е важен, защото за първи път имаме осигурени финансови средства за основен ремонт на емблематични за град Сливен национални туристически обекти и транспортни съоражения, а именно за Първа българска текстилна фабрика/Държавна сукнена фабрика; Архитектурно-исторически комплекс –/ родна къща на Хаджи Димитър, хан, кафене, продавници; Къща-музей Добри Чинтулов, Музеен комплекс “Сливенския бит”. Включва и текущ ремонт на Късноантична и средновековна крепост Туида“ и основен ремонт на Пътническа въжена линия “Сливен-Карандила”(Лифта). Допълнителните средства са необходими за СМР свързани с основния ремонт на Лифта – 1 400 000 лева и 300 000 лева за Държавна сукнена фабрика за превръщането и в музеен комплекс. Истината е, че първоначално през 2019г. заложихме малко средства за леки ремонти на двете лифтени станции, но след изготвянето на пълните технически проекти се разбра, че те няма да бъдат достатъчни. С тези средства двата обекта ще бъдат реновирани изцяло с пълните удобства за гражданите и гостите на Сливен. Ще се обновят и околните пространства около тях. Така ще дадем нов живот на тези обекти. Лифтът не е ремонтиран основно от пускането му в експлоатация преди 49 години. Същото се отнася и за подръжката на музеите, част от проекта", каза Марков. Останалите параметри на взетия заем остават непроменени. Индикативният общ срок на дълга (включително гратисния период) е до 240 месеца. Индикативен гратисен период (вкл.срок за усвояване) – до 36 месеца. Начинът на обезпечение на кредита остава и е чрез: - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи приходи на Община Сливен по Закона за публичните финанси, както и трансфери на местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, постъпващи по бюджетната сметка на Община Сливен, вземанията за наличностите, по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; - Финансово обезпечение, учредено по реда за Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) върху вземания по банкови сметки с титуляр Община Сливен, водени при ОББ АД, включително вземания по депозити към тях". Стоян Марков отговоря на въпроси на присъстващи граждани и медии по време на обсъждането в зала "Май". Мотивирани предложения и коментари преди и след провеждане на общественото обсъждане се приемат на ел. поща: zamkmet_ir@sliven.bg или в деловодството на Община Сливен до 30.11.2022 г.

Sanirane

Съветниците одобриха предложението на кмета Стефан Радев за подкрепа на собствениците по новата програма за саниране

На редовното си заседание днес местният парламент в Сливен одобри предложението на кмета Стефан Радев Общината да подкрепи собствениците от сдруженията за енергийна ефективност по новата програма за саниране. Общинската помощ ще се изразява в покриването на 50% от разходите за енергийно обследване на блоковете, тоест за техническите им паспорти. „Дизайнът на новата програма за саниране е различен от националната, която реализирахме преди две години, по две причини. Едната е, че енергийното обследване на жилищата, е за сметка на собствениците и втората – изключително кратките срокове за кандидатстване. За да стимулираме повече хора да бъдат активни и да катализираме този процес, решихме Общината да се намеси“, заяви кметът Стефан Радев. Той поясни, че мотивът е значителният ефект за общината, който би могъл да се постигне, ако тези средства се вложат в енергийно обследване на жилищата, които са част от градската среда. „Искаме повече жилищни блокове в Сливен да имат шанс да получат средства от тази програма. Да създадем конкурентни предимства на нашите сдружения и сме готови да инвестираме в това“, бе категоричен кметът Радев. На днешната сесия с пълно мнозинство бе подкрепена издигнатата кандидатура на общинския съветник Соня Келеведжиева за зам.председател на местния парламент. Тя зае овакантеното място на доскорошния си предшественик Деян Дечев, който подаде оставка. С 25 гласа „за“ подкрепа получи и актуализацията на общинския бюджет. По думите на кмета Радев тя касае средства, които ще бъдат насочени в изграждане на система за видеонаблюдение в част от кварталите „Сини камъни“ и „Българка“, реконструкция на няколко детски площадки в Сливен, основни ремонти на сгради – общинска собственост в няколко населени места, купуване на компютри за кметства, осигуряване на допълнителни средства за помощи на нуждаещи се граждани и др. Друга съществена причина, която сливенският градоначалник изтъкна е имуществена сделка, свързана със закупуване на два имота от страна на Общината, в които тя е съсобственик. В хода на сесията бе гласувано предложението Общината да кандидатства с проект по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.”, свързан с осигуряването на услугата „Грижа в дома“ за лица с увреждания и възрастни хора. Финансовата помощ по проекта е на 100 процента безвъзмездна и възлиза на близо 2,5 млн.лева. Другото гласувано предложение бе свързано с осигуряването на допълнителни 238 хил.лева по проект „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване в община Сливен“. Днес бе решено още прекратяване дейността и ликвидация на Обредния комплекс, както и закриване на Звено „Домашен помощник“ към Домашния социален патронаж. Сред одобрените точки попаднаха още изменение на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2022 г. Размерът на план-сметката от близо 15,6 млн. лева остава същият, а част от средствата ще бъдат пренасочени по пера. Общинските съветници подкрепиха отчета за изпълнение на решенията на местния парламент за първото полугодие на 2022 г. Одобрение получиха и точките за упълномощаване на представители на Общината, съответно, за участие в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”-Сливен и в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ООД.

Димитър Митев

Димитър Митев с коментар за оспорено от Областния управител решение на Общинския съвет

Защо областният управител бави стратегически решения за община Сливен? Този въпрос зададе пред журналисти председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, който коментира заповедта на областния управител по оспорване в Административния съд на решението, с което да бъде обявен конкурс за продажба на 15 дка от бившите военни казарми за построяване на строителен хипермаркет. „Първият път забави решението за изграждане на фотоволтаична централа. Спечелихме делото, но загубихме година. С оспорването на решението за изграждане на строителен хипермаркет отново ще изгубим много време. Защо го прави? Аз нямам отговор. Той трябва да обяснява на хората защо. Така се случи и с канализацията в кв. „Речица“. Същият областен управител осуети осигуряването на 6 млн. лв. от страна на ВиК холдинга на ВиК-Сливен, за да изгради паралелно с канализацията в квартала и водопроводната мрежа, която е за подмяна. Сега отново направихме такова искане и бяха отпуснати близо 9 млн. лева, но пак загубихме повече от година. В този град сме, за да си помагаме взаимно и той да върви напред. Забележете - от 1 241 решения са оспорени от него две и те са може би най-стратегическите за общината“, каза Димитър Митев. Той допълни, че мотивите, които областният управител е изложил, са тревожни и смущаващи от юридическа гледна точка. „Като юрист ме шокира, че той се опитва по някакъв начин да се меси в това дали едно решение на общинския съвет е целесъобразно. Това е само и единствено в правомощията на общинския съвет и то не подлежи на съдебен контрол, нито на контрол от областния управител. Той щеше да бъде прав, ако ние бяхме казали: Да, отменяме явния търг и даваме тези 15 дка за хипермаркет на фирмата „х“. Тогава щеше да има нарушение на закона. Но ние казваме следното: Отменяме явния търг и обявяваме конкурс за същата цена, но поставяме и условия – за толкова време ще се строи и при такива условия. При явен търг не може да му казваш какво ще го прави терена. Тоест, как ще се разпоредим ние с наша общинска собственост, решава само и единствено общинският съвет, а не областният управител. Категорично! Това решение е взето от Общинския съвет с 33 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.“, каза Митев. Той поясни, че е взето решение продажбата да се извърши с конкурс, защото е възможно да се появи купувач, който да инвестира в земята и да я остави да пустее години занапред. Според него в Сливен има място за строителен хипермаркет, защото сливенски граждани масово пътуват до съседни градове, за да пазаруват в подобни магазини. „В същото време областният управител ни казва, че ние не можем да решаваме това. Другото, още по-шокиращо за мен е, че едва ли не общинският съвет не може да си отменя решение и ни препраща към чл. 99 от Административно-процесуалния кодекс, който няма нищо общо с тази материя. Искам да ви припомня, че същото нещо се случи и с продажбата на фотоволтаиците. Тогава спечелихме делото, но се забавихме с цяла година. И това дело ще спечелим. Вярвам на българското правосъдие!“, допълни Митев.

Sesiq

Кметът Стефан Радев с предложение към съветниците Общината да поеме 50% от разходите за паспорти на блоковете - кандидати за саниране

В Общинския съвет е внесено допълнително към дневния ред предложение от кмета Стефан Радев. Иска се съгласието на съветниците за отпускане на 300 000 лева от резерва на Община Сливен за подпомагане на собствениците от сдруженията за енергийна ефективност, съобщи председателят на местния парламент Димитър Митев на редовната си пресконференция ден преди заседанието. Общинската помощ ще се изразява в покриването на 50% т разходите за енергийно обследване на блоковете, тоест за техническите им паспорти. „Колкото по-бързо Община Сливен се подготви за програмата за саниране, колкото по-бързо жителите на града успеят да се подготвят за кандидатстване, толкова повече блокове в Сливен ще бъдат включени в нея“, коментира Митев. Планът за възстановяване и устойчивост на България предвижда саниране на жилищни сгради поне с 4 апартамента. Тази година се заделят 1,4 млрд. лева за саниране, като програмата обхваща всички общини. По тази причина се налагат по-бързи и ефективни действия. При събирането на документи от кандидатите и проведените събрания на собствениците обаче са възникнали проблеми. Те са свързани с новото изискване, че разходите за енергийното обследване първоначално трябва да се заплатят от собствениците. Сумите за енергийно обследване варират от 4 до 13 лева на кв.метър според информацията, с която разполага Общината. Това означава, че за апартамент с площ от 80 – 100 квадрата едно семейство трябва да плати минимум 600 лева. „Не всеки може да си позволи подобна сума, особено в сегашната ситуация. Затова приветствам кмета Стефан Радев за предложението Общината да подпомогне заплащането на паспортите с 50% от сумата“, каза председателят на Общинския съвет. Димитър Митев направи и няколко разяснения. Първо, ще бъдат подпомогнати тези сдружения, които кандидатстват в Община Сливен и имат на разположение фирма, готова да изготви паспорта на жилищната сграда до 15 февруари 2023 година. Второ, важно е да се знае, че програмата ще възстанови средствата за енергийно обследване, но при цени до 6 лева на кв.метър. Затова идеята е колкото може повече блокове да намерят фирми с оферти до тази цена, тъй като разликата над посочения размер на кв.метър няма да бъде компенсирана нито от Общината, нито от програмата. Тоест, ако сдружението на собствениците е осигурило енергийно обследване на цена от 8 лева на квадрат, то Общината ще плати половината от сумата на цена от 6 лева. И на трето място, ако блокът кандидатства по програмата и е одобрен за саниране, всички разходи за паспорта ще бъдат възстановени на 100 процента. Но ако блокът не е одобрен за саниране, средствата, предоставени от Общината, няма да й бъдат възстановявани от собствениците. „Всичко, казано до тук, означава, че всеки блок ще има интерес да си направи паспорт благодарение на помощта от Общината. Аз съм уверен, че съветниците утре ще подкрепят предложението, защото постигането на енергийна ефективност чрез санирането на жилищните сгради е бъдещето. Това е начинът за изпълним изискванията на Плана за възстановяване и устойчивост и да направим по-бавен процеса на закриване на въглищните ТЕЦ-ове“, коментира Димитър Митев. Другите допълнителни точки са свързани с даряването на два автомобила за нуждите на Детска педагогическа стая към ОД на МВР – Сливен, предоставянето на РДПБЗН на противопожарен автомобил, дарен от Кьолн, Германия, на Общината, повторно начало на процедурата за придобиване от Община Сливен на бившите гарнизонна кухня и баня и др.

Виж всички новини
Община Сливен

Община Сливен

Община Котел

Община Котел

Община Нова Загора

Община Нова Загора

Община Твърдица

Община Твърдица

НСОРБ
Регионална Асоциация на Общини Тракия
НАПОС