Добре дошли!

Общински съвет Сливен осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Последни новини

Proekty

Общински фонд „Култура“ продължава приема на проектни предложения за 2021 година

Общински фонд „Култура” продължава набиране на проектни предложения в областта на културата, тематично свързани със Сливен и сливенския край. Проектите могат да се подават до 31 март 2021 г. в деловодството на Общинска администрация. Пълният комплект документи, необходими за кандидатстване, са достъпни на официалната страница на Общински съвет Сливен – http://www.obs.sliven.bg. Съгласно Правилника за работа на фонда, право да подават проекти имат организации, културни институти и индивидуални дейци на културата от страната и чужбина. Общински фонд „Култура” при Община Сливен допуска и подкрепя финансово стойностни образци на културата, допринасящи за съхраняване и обогатяване на духовния живот на региона. Проектите могат да бъдат в различни форми на музикалното изкуство, художествени или литературни произведения, документални филми, изследователски трудове, свързани с културно-историческото наследство на Сливен, творчески продукти на млади сливенски дарования и др. За подробна информация вносителите на проекти могат да направят справка в Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” на Община Сливен, при секретаря на фонда. Телефони за контакт: 044/611-221; 0879 59 90 54. Снимка: Архив

3 mart

Днес се навършват 143 години от Освобождението на България

Днес се навършват 143 години от Освобождението на България от османско иго. В Катедрален храм „Свети Димитър“ в Сливен бе отслужен благодарствен молебен за здраве и добруване на българския народ от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Иоаникий. Точно в 12 ч., от Градския часовник в Сливен прозвуча химнът на Република България, съпроводен от общ камбанен звън от всички православни църкви в града. „В този паметен за нас ден, изразяваме благодарност към всички воини, паднали за свободата на Родината и към всички наши сънародници, участвали в Българското опълчение. Тези, които воюваха за сбъдването на всеобщата мечта, много преди Руско-турската освободителна война“, заяви по повод отбелязването на годишнината кметът Стефан Радев. „Днес се прекланяме и отдаваме почит към делата на Апостола, четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, Христо Ботев, участниците в Априлското въстание и всички знайни и незнайни синове на България, които са дали живота си, за това да сме свободни! Честит празник на всички сънародници! Да си пожелаем здраве и България да пребъде!, заяви още Стефан Радев. Венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци поднесоха председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, областният управител Чавдар Божурски и сливенският градоначалник Стефан Радев. Венец беше поднесен от името на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Иоаникий. Заради повишената заболеваемост от COVID-19 и необходимостта от спазване на противоепидемични мерки, тази година не се състоя тържествена церемония на централния градски площад. В празничния ден, ученици от гимназиите „Добри Чинтулов“, „Захарий Стоянов“ и училище „Пейо Яворов“, осигуряват почетен караул на паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци. Илюминациите от Хамам баир по повод Националния празник ще започнат от 20 ч.

news image

Поздравление от председателя на местния парламент Димитър Митев по случай Националния празник

Скъпи съграждани, На този ден, преди 143 години, българският народ избира трудния път, който премахва многовековното потисничество в името на една обща и велика цел – Освобождението. Нашата страна плаща скъпо за свободата си, губейки стотици свои будни синове, останали завинаги по бойните полета, но техните подвиг и саможертва няма да бъдат забравени. Днес им отдаваме почит и изразяваме своята признателност към героичните дела и заветите, които ни оставиха, и които в името на нашите национална гордост и себеуважение, сме длъжни да отстояваме всеки ден, предавайки ги на идните поколения. Нека обединени продължим достойно и отговорно да работим за просперитета на страната ни, нека я утвърдим като съвременна европейска държава! Честит Национален празник! Димитър Митев Председател на Общински съвет-Сливен

Sesiq_25.02.2021

Местният парламент одобри бюджета на общината за 2021 г.

Всичките 42 точки от дневния ред на днешната редовна сесия на местния парламент получиха подкрепа. С 23 гласа „за“, 10 „против“ и 3 „въздържал се“, общинските съветници приеха бюджета на общината за 2021 г. По думите на кмета Стефан Радев финансовият документ предвижда ръст в много от сферите, в които Общината оперира, като най-значителното увеличение е свързано с продължаващата политика на Правителството за повишаване на доходите на работещите предимно в здравната и образователната сфера, както и за възнагражденията на администрацията. Не са фиксирани съществени изменения в приходната част, а от гледна точка на разходната, кметът определи Бюджет 2021 като по-спокоен заради старите задължения повечето, от които Община Сливен успя да погаси през 2020 г. По думите му, през настоящата година ще бъдат изплатени и стари задължения към доставчици от по-предходни мандати. Той информира още, че се предвиждат сериозни инвестиции в направленията, свързани с общинската инфраструктура и екологичния транспорт. По думите му сериозен ръст се отчита и в средствата, предвидени за спортната инфраструктура заради закрития басейн в ОУ „Елисавета Багряна“, който Общината ще стопанисва. Във връзка с пандемията от коронавирус, сливенският градоначалник подчерта, че са предвидени и буфери от финансови запаси, които да гарантират, че Община Сливен ще продължи да изпълнява функциите и заложените цели. На днешната сесия бяха гласувани още промени в текстовете на две от общинските наредби. Едната е за реда за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия, другата е – Наредба за обществения ред на територията на община Сливен. По отношение на изменението на първата, кметът Радев посочи, че то се налага заради синхронизиране на текстовете в нея с приетия през 2019 г. Закон за публичните предприятия и Правилник за неговото прилагане, който беше приет миналата година. Те предвиждат промяна в процедурата и критериите за избор на управители на общинските предприятия. Като мотиви за промяната на втората наредба сливенският градоначалник посочи необходимостта от регламентиране на движението на велосипеди и други двуколесни пътни превозни средства по пешеходната зона в централната градска част. С изменението ще бъдат забранени управлението на велосипеди и други ППС, включително електрически в пешеходните зони на града. Регламентира се и задължителното придружаване на деца до 12 години от пълнолетно лице. В хода на днешното заседание беше приета нова Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен. Общинските съветници гласуваха и създаването на съвет по въпросите на социалните услуги, както и обществен съвет за оказване на съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол за тези дейности. Местният парламент подкрепи още актуализацията на състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Сливен, отчетите за дейностите - съответно, на общинския съвет и неговите постоянни комисии за второто полугодие на 2020 г., а също и и на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни-Сливен за миналата година. Програмата за развитие на туризма на Община Сливен за 2021 г. и утвърждаване на Културния календар на Общината за настоящата година, също бяха подкрепени. Друга точка беше свързана с определяне на представител на Община Сливен в заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Сливен“ ООД. Сред гласуваните предложения попаднаха още упълномощаване на представители на Община Сливен, от които единият да вземе участие в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД-Сливен, а другият в Общото събрание на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД-Сливен. И на тази сесия бяха приети разпоредителни сделки с общинска жилищна собственост и нежилищни обекти, одобряване и съгласуване на подробни устройствени планове и отпускане на финансови помощи на граждани.

Sesiq

Акценти за предстоящата сесия на Общински съвет-Сливен на 25 февруари

42 точки са заложени в предварителния дневен ред за предстоящата в четвъртък, 25 февруари редовна сесия на местния парламент. Като по-важен момент, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев открои Проекта за общинския бюджет за 2021 г. „Бюджетът е реален, изпълним и единственият възможен вариант, предвид отчетения спад в приходите на Общината за миналата година заради пандемията от коронавирус“, допълни той. 133 млн. лв. предвижда Проектът за общинския бюджет за настоящата година, който беше дебатиран в рамките на онлайн публично обсъждане в края на месец декември 2020 г. Сред акцентите за предстоящата сесия Митев посочи и промените в текстовете на две от общинските наредби. Едната е за реда за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия, другата е – Наредба за обществения ред на територията на община Сливен. По отношение на изменението на първата, той посочи, че то се налага заради приетия през 2019 г. Закон за публичните предприятия и Правилник за неговото прилагане, който беше приет миналата година. Те предвиждат промяна в процедурата и критериите за избор на управители на общинските предприятия. По отношение на промяната в текстовете на втората наредба, Митев изтъкна множеството сигнали от граждани за нерегламентирано управление на велосипеди и други двуколесни пътни превозни средства по пешеходната зона в централната градска част. С изменение на наредбата, ще бъдат забранени управлението на велосипеди и други ППС, включително електрически в пешеходните зони на града. Регламентира се и задължителното придружаване на деца до 12 години от пълнолетно лице. В тази връзка той добави, че сред точките в предварителния дневен ред е и приемането на нова Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен. Като мотив за това председателят на местния парламент посочи промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Общинските съветници ще гласуват и създаването на съвет по въпросите на социалните услуги, както и обществен съвет за оказване на съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол за тези дейности. В рамките на заседанието ще бъдат разгледани още Актуализиране състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Сливен, отчетите за дейностите - съответно, на общинския съвет и неговите постоянни комисии за второто полугодие на 2020 г., а също и и на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни-Сливен за миналата година. На сесията в четвъртък предстоят да бъдат гласувани Програма за развитие на туризма на Община Сливен за 2021 г. и утвърждаване на Културния календар на Общината за тази година. Сред точките в дневния ред попадат и определяне на представител на Община Сливен в заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Сливен“ ООД. Ще бъдат упълномощени и представители на Община Сливен, от които единият да вземе участие в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД-Сливен, а другият в Общото събрание на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД-Сливен. И на тази сесия са предвидени обичайните разпоредителни сделки с общинска жилищна собственост и нежилищни обекти, одобряване и съгласуване на подробни устройствени планове и отпускане на финансови помощи. Заседанието ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Виж всички новини
Община Сливен

Община Сливен

Община Котел

Община Котел

Община Нова Загора

Община Нова Загора

Община Твърдица

Община Твърдица

НСОРБ
Регионална Асоциация на Общини Тракия
НАПОС