Добре дошли!

Общински съвет Сливен осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Последни новини

24 may

Честване на 24 май в Сливен

Празничният 24-и май в града под Сините камъни днес започна с шествие на ученици от сливенските училища. То стартира от Градската градина, премина по Главната улица и продължи до централния градски площад „Хаджи Димитър“. Там жители и гости на Сливен наблюдаваха тържествената церемония по издигане на националното знаме по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и на славянската книжовност. В словото си кметът Стефан Радев изтъкна значимата роля на българската култура през вековете. Благодарение на нея, каза той, се е съхранила българската идея като памет, възродила е българския народ, за да доведе до сбъдване на националния идеал. „Нашият град е дал много на знанието, духовността и културата. Сливен е бил един от най-развитите български градове по време на Османската империя. Това се дължи не само на предприемчивостта на търговците и занаятчиите, на свободолюбивия дух на гражданите, но и на вниманието, което е отделяла тогавашната българска, сливенска община на образованието“, заяви кметът Радев. Той изтъкна, че сливенските първенци тогава не са жалили време и средства, за да осигурят най-добрите условия за образование, да привлекат най-добрите учители в България, съизмерими на тези в Европа. „Днес ние отдаваме почит и благодарност към наследниците на тези сливенски учители, на хората на духа, на културните дейци - съвременните будители. Нека да пребъде тяхното дело. Нека да продължава да ехти „Върви, народе възродени...“ и да пренася във времето нашата култура, нашите идеали и мечти. Честит празник!“. Сред гостите на площада бяха народните представители Татяна Султанова и Десислава Танева, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и общински съветници, областният управител Веселин Вълчев, началникът на РУО-Сливен Кристияна Станкова, директори и представители на институциите в града, ученици и граждани. Церемонията завърши с поднасяне на традиционния гирлянд пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци. След това на сцената на площада бяха връчени награди на ученици, спечелили призови места от състезания и образователни форуми. Музикален поздрав към всички отправиха инструменталистите от проекта „Музиката вместо улицата“ на маестро Георги Калайджиев. Програмата завърши с концерт на Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“.

24 may

Димитър Митев поздравява жителите на община Сливен по повод 24 май

Скъпи съграждани, Днес честваме един от най-българските и значими празници - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и на славянската книжовност. Езикът, писмеността и културата са най-важните носители, признак за израстването и развитието на едно общество. Нека днес си пожелаем повече съвременни будители, които да продължат смело да чертаят богатата ни история и култура. Да поддържат жив огъня на словото и стремежа към самоусъвършенстване. Да бъдат посланици на великото дело на братята Кирил и Методий, което е несъизмеримо по важност и значение, не само за българската, но и за световната история. Бъдете здрави, дерзайте и бъдете вдъхновени за още много успехи! Честит празник! Димитър Митев Председател на Общински съвет-Сливен

Suboleznovaniq

Димитър Митев изказва съболезнования на семейството и близките на починалия общински съветник Христо Христов

Млад и без време този свят напусна колегата ни от Общински съвет-Сливен Христо Христов. Човек с голямо сърце, душа и безгранична доброта, професионалист в работата си. Загубата е непрежалима и оставя огромна празнина във всички, които го познавахме! От мое и от името на колегите ми от Общински съвет-Сливен, изказвам най-дълбоки съболезнования към семейството и близките на Христо! Светъл да е пътят ти във вечността, приятелю! Димитър Митев Председател на Общински съвет-Сливен

Sesiq

С 28 гласа „за“ местният парламент в Сливен подкрепи актуализацията на общинския бюджет

С 28 гласа „за“ местният парламент подкрепи изменението на общинския бюджет на днешната редовна сесия. По думите на кмета Стефан Радев промяната касае предимно разместване на средства между отделни пера в капиталовата програма на Общината. Двете по-значителни промени според него са свързани с разходи - за дейността на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” за следващия период и финансова подкрепа от страна на Община Сливен за проекта „Музиката вместо улицата“ на световноизвестния цигулар Георги Калайджиев. Средства от общинския бюджет ще бъдат отпуснати и за неотложни нужди и дейности в няколко населени места. Внесеното от кмета Стефан Радев предложение за откриване на астрономическа обсерватория в Сливен, като самостоятелен общински Център за подкрепа за личностно развитие според изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, също получи одобрение. На днешната сесия местният парламент гласува и бюджетната прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Общината. Бяха приети отчетът на общинска програма за закрила на детето за 2021 г. и програмата за детска закрила за 2022 г. Подкрепа получиха и отчетите за 2021 г. за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества и за изпълнението на програмата за развитие на общинските читалища, също предстои да бъдат гласувани. Местният парламент одобри предложението за представител на общината в Комисията за изработване на областна здравна карта за Сливенска област. Като такъв бе определен зам.-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова, която ще участва и в Комисията за изработване на областна аптечна карта. В рамките на днешното заседание бяха гласувани и годишните финансови отчети на общинските предприятия и на търговските дружества с общинско участие за миналата година - „ДКЦ 1“ и „ДКЦ 2 Сливен“, „Дентален център-1“, „Общинска охрана и СОТ Сливен“, „Обреден комплекс“ и „Пътнически превози“. Необходимо мнозинство получи и точката, свързана с възлагане на управление на двата нови центъра - за грижа за лица с психични разстройства и за грижа за лица с умствена изостаналост. Тя предвижда двете социални структури да бъдат поети от директора на Дом за стари хора-Сливен. Обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, тръжни процедури, одобрение и изработване на подробни устройствени планове, финансова подкрепа и средства за граждани, също бяха подкрепени.

Predstoqshta sesiq

Общински съвет-Сливен заседава този четвъртък - 19 май

Общинският съвет в Сливен ще гласува актуализация на бюджета на предстоящата си редовна сесия този четвъртък – 19 май. Това стана ясно по време на днешната пресконференция на председателя Димитър Митев. Той открои точката като един от акцентите от дневния ред на заседанието. Причините за изменението са няколко - постъпили приходи и икономии, които ще бъдат преразпределени по отделните бюджетни сметки и необходими и неотложни разходи. 30 хил. лв. ще бъдат заделени за финансиране на Сдружение „Музиката вместо улицата“, гр. Сливен, 10 хил. лв. - за техника и материали за кметството в град Кермен и по-дребни суми за неотложни нужди на населени места в община Сливен. Друг акцент, който Митев открои, е внесеното от кмета Стефан Радев предложение за откриване на астрономическа обсерватория в Сливен, която да се обособи в самостоятелен общински Център за подкрепа за личностно развитие според изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование. Общо 58 точки са заложени в дневния ред на заседанието. Сред тях попада разглеждане на бюджетната прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Общината. Друга точка касае приемане на отчет на общинска програма за закрила на детето за 2021 г. на и приемане на програма за детска закрила за 2022 г. Отчетите за 2021 г. за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества и за изпълнението на програмата за развитие на общинските читалища, също предстои да бъдат гласувани. Общинските съветници ще разгледат още годишните финансови отчети на общинските предприятия и на търговските дружества с общинско участие за миналата година - „ДКЦ “1 и „ДКЦ 2 Сливен“, „Дентален център-1“, „Общинска охрана и СОТ Сливен“, „Обреден комплекс“, „Пътнически превози“. Сред предложенията попадат още даване на съгласие „Общинска охрана и СОТ Сливен“ да закупи лек автомобил със собствени средства, а ДКЦ 1-Сливен – да закупи апаратура, също със собствени средства. На предстоящото заседание ще бъде гласувано и управлението на двата нови центъра - за грижа за лица с психични разстройства и за грижа за лица с умствена изостаналост, да бъде възложено на директора на Дом за стари хора-Сливен. Обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, тръжни процедури, одобрение и изработване на подробни устройствени планове, финансова подкрепа и средства за граждани, също са заложени в дневния ред на сесията. Тя ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч. В днешната пресконференция участваха и Веселина Тонева – зам.-председател на Общинския съвет и председателите на Комисиите по оперативен контрол Мустафа Мустафов и по образование, наука, култура, вероизповедания – Лидия Димитрова.

Виж всички новини
Община Сливен

Община Сливен

Община Котел

Община Котел

Община Нова Загора

Община Нова Загора

Община Твърдица

Община Твърдица

НСОРБ
Регионална Асоциация на Общини Тракия
НАПОС