Добре дошли!

Общински съвет Сливен осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Последни новини

Pozdrav

Председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев с поздравление по случай 7 април-Световния ден на здравето

Най-хуманната и общочовешка професия днес чества своя празник! В световния ден на здравето и в Деня на здравния работник, за мен е чест да поздравя всички наши медици за ежедневните и титанични усилия, за волята и енергията, с които се борят ежедневно в условията на Ковид пандемия. От мое и от името на колегите ми от Общински съвет-Сливен поднасям своите благодарности за жертвоготовността и високия професионализъм в името на опазването на най-ценното-здравето и човешкия живот. Нашето време си има своите герои и те са облечени в бяло. Аплодисментите са за вас! Бъдете здрави, изпълнени с позитивизъм и вяра в по-светлото бъдеще, което ни очаква! Честит празник! Димитър Митев Председател на Общински съвет-Сливен

Sinq_zona

Спират Синята зона в Сливен за периода на националния локдаун

Да отпадне почасовото платено паркиране на автомобили в обхвата на „Синя зона“ в Сливен, гласува на днешното си редовно заседание местният парламент. Предложената облекчителна мярка бе внесена от общинския съветник Здравко Костадинов и получи пълно одобрение. Решението ще важи за периода на обявения национален локдаун, който бе наложен от 22 март в цялата страна заради увеличаващите се случаи на Covid-19.

Redovna sesiq_25.03.2021

Местният парламент подкрепи облекченията за ресторантьорите и спирането на Синята зона до края на националния локдаун

На днешната си редовна сесия Общински съвет-Сливен прие внесените от кмета Стефан Радев предложения в подкрепа на местния ресторантьорски бизнес. Едното от тях е свързано с намаляване с 50 % на наемите на общински нежилищни имоти, включително и обекти, предоставени за управление на общински предприятия, представляващи барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, както и таксата за разполагане на маси и столове пред заведенията за хранене и развлечение. Другото касае освобождаване от заплащане на наемни вноски от наематели на общински нежилищни имоти, в това число и предоставените обекти за управление на общински предприятия като барове, ресторанти, питейни заведения и за бързо обслужване и кафе-сладкарници за периода от 1 до 28 февруари. По отношение на последното бе направено допълнение от общинския съветник Здравко Костадинов за отпадане на „Синя зона“ в Сливен за периода на обявения национален локдаун. Сред точките, получили одобрение, е и промяна в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен. По думите на кмета Радев тя касае основно срока за премахване на излезли от употреба моторни превозни средства, намиращи се върху имоти - държавна или общинска собственост, който досега беше 2 години. С изменението се предвижда той да бъде намален на 3 месеца, което според Стефан Радев е решение за дългия престой на такива автомобили, което предизвиква и недоволство сред гражданите. Общинските съветници гласуваха и две допълнителни предложения от дневния ред. Първото е свързано с упълномощаване на представител на Община Сливен в общото събрание на ВиК, второто е за учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Общинска охрана и СОТ-Сливен“ ЕООД на два леки автомобила. На днешното заседание подкрепа получи и Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности, беше приета и Програмата за работата на местния парламент през второто тримесечие на 2021 г. Общинският съвет даде съгласие Община Сливен да кандидатства по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ с проектно предложение „Ремонт на сградата на Домашен социален патронаж – Сливен“. Програмата е финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. В хода на сесията бяха гласувани още утвърждаване на Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за 2021 г., както и отчетите за 2020 г. на програмите за опазване на околната среда, за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, а също и за управление на отпадъците. Одобрение получиха и точките за отпускане на финансови средства и помощи на граждани, обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, в това число изготвяне на подробни устройствени планове, прекратяване на съсобственост и др.

Sesiq_ObS

Ето какво ще гласува местният парламент в Сливен на редовната си сесия в четвъртък

30 точки са заложени в предварителния дневен ред на предстоящата в четвъртък – 25 март редовна сесия на Общински съвет-Сливен. Сред акцентите попадат внесените от кмета Стефан Радев предложения, насочени към облекчаване на тежките икономически последствия, които пандемията от коронавирус нанесе на туристическия сектор. Едното от тях е свързано с намаляване с 50 % на наемите на общински нежилищни имоти, включително и обекти, предоставени за управление на общински предприятия, представляващи барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, както и таксата за разполагане на маси и столове пред заведенията за хранене и развлечение. Другото касае освобождаване от заплащане на наемни вноски от наематели на общински нежилищни имоти, в това число и предоставените обекти за управление на общински предприятия като барове, ресторанти, питейни заведения и за бързо обслужване и кафе-сладкарници за периода от 1 до 28 февруари. На сесията в четвъртък предстои да бъде гласувана и промяна в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен. Други предложения, които ще бъдат гласувани от общинските съветници са още Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности, приемане на Програмата за работата на местния парламент през второто тримесечие на 2021 г. Сред предложенията за гласуване попада и даване на съгласие Община Сливен да кандидатства по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ с проектно предложение „Ремонт на сградата на Домашен социален патронаж – Сливен“. Програмата е финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Освен него ще бъдат гласувани още утвърждаване на Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за 2021 г., както и отчетите за 2020 г. на програмите за опазване на околната среда, за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, а също и за управление на отпадъците. В дневния ред са предвидени и обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, сред които изготвяне на подробни устройствени планове, прекратяване на съсобственост, отпускане на финансови средства и помощи на граждани. Редовното заседание ще започне от 9 ч. и ще се проведе в зала „Май“, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Proekty

Общински фонд „Култура“ продължава приема на проектни предложения за 2021 година

Общински фонд „Култура” продължава набиране на проектни предложения в областта на културата, тематично свързани със Сливен и сливенския край. Проектите могат да се подават до 31 март 2021 г. в деловодството на Общинска администрация. Пълният комплект документи, необходими за кандидатстване, са достъпни на официалната страница на Общински съвет Сливен – http://www.obs.sliven.bg. Съгласно Правилника за работа на фонда, право да подават проекти имат организации, културни институти и индивидуални дейци на културата от страната и чужбина. Общински фонд „Култура” при Община Сливен допуска и подкрепя финансово стойностни образци на културата, допринасящи за съхраняване и обогатяване на духовния живот на региона. Проектите могат да бъдат в различни форми на музикалното изкуство, художествени или литературни произведения, документални филми, изследователски трудове, свързани с културно-историческото наследство на Сливен, творчески продукти на млади сливенски дарования и др. За подробна информация вносителите на проекти могат да направят справка в Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” на Община Сливен, при секретаря на фонда. Телефони за контакт: 044/611-221; 0879 59 90 54. Снимка: Архив

Виж всички новини
Община Сливен

Община Сливен

Община Котел

Община Котел

Община Нова Загора

Община Нова Загора

Община Твърдица

Община Твърдица

НСОРБ
Регионална Асоциация на Общини Тракия
НАПОС